🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czibak
következő 🡲

Czibak Imre, palotai (†Felmér, Nagy-Küküllő vm., 1534. aug. 11.): választott püspök. - Szapolyai János apródja, Tomori Pál fogarasi várkapitány hadnagya. 1506: részt vett a föllázadt székelyek és 1516: a Váradot támadó keresztes had szétverésében. 1526 elején belépett a ferences r-be; a kalocsai érsség alóli fölmentését kérő Tomori ~ot ajánlotta maga helyett. 1526. V. 31: ~ megkapta a kolozsmonostori apátságot. Részt vett a mohácsi csatában, János kir-tól 1526. XI. 10(?): megkapta a váradi ppséget és a bihari főispánságot. Knk-okat nevezett ki, szabadalmakat osztogatott, az egyhm. igazg-át Székesfejérvári Fülöp egyhjogi dr. helynökre bízta. Az Arad vm. szőgyfalvi mezőn 1527. VI. 25: szétverte a János kir. ellen föllázadt Csernai Jován rác seregét. A visszatért Jánost 1528. XI. 3: Debrecenben fogadta. Ellenezte Gritti kormányzóvá tételét, aki tőrbe csalta és megölte. Fejét a brassói ferenceseknél, testét Fogarason temették el. - A névleges váradi pp., akit a pp-névsorok föltüntetnek, I. Ferdinánd (1527. XI. 21.) kinevezettje: Macedóniai László. - ~ utóda Váradon 1535: Martinuzzi Fráter György. T.E.

Bunyitay I:378. (pecsétnyomata) - Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos 1480-1534. Bp., 1901:119. (aláírása) - MÉL I:332.