🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czibulka
következő 🡲

Czibulka Nándor (Pozsony, 1840. febr. 27.-Salzburg, Au., 1898. szept. 11.): kanonok. - A gimn-ot Pozsonyban, a teol-t Pesten végezte. 1862. VII. 27: pappá szent., a pozsonyi →Emericanum tanára, majd pref-a, később az esztergomi szem. pref-a, 1866. VIII. 18: teol-tanára lett. 1870: a KPI spirituálisa, p. kamarás, 1888. II. 12: rektora, esztergomi knk. 1889. XII. 20: cikádori c. apát, 1893. X. 6: a Pázmáneum rektora, X. 12: barsi főesp., 1894. VIII. 7: p. protont. Egy salzburgi szanatóriumban halt meg. - Cikkei a Religióban és a Wiener Kirchen-Zeitungban jelentek meg. 88

Pallas IV:831. - Szinnyei II:505. - Zelliger 1893:81. - Circ. Strig. 1898:95. - Kath. Egyh. közl. 1898:621. - Kollányi 1900:514. - Pozsony vm. 1904:414. - Gulyás V:42.


Czibulka Gyula (Bp., 1932. júl. 2.–): tanár, cserkészvezető. – A gim-ot 1943–44 és 1947–48: a Gödöllői Prem., 1948–50: a Gödöllői Áll., 1945–47: a Bpi Piarista-, 1950–51: a Szentendrei Ferences Gimn. végezte. 1952–56: az Eötvös Loránd Tud.egy., 1960–63: a Bpi Műsz. Egy. hallg-ja, fiz-mat. szakos középisk. tanári és nukleáris műszer szakmérnöki okl. szerzett. – 1956: Ácson (Győr m.) ált. isk. tanár, 1957: a Közp. Fizikai Kutató Int., 1959: az Optikai Kutató Laboratórium, 1961: a Vízügyi Tud. Kutató Int., 1964: az MTA Számítástechn. Kutató Int., 1974–92: a Volán Elektronika dolgozója. – 1943–: cserkész a gödöllői 44. sz. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatban. A háború alatt átmenetileg a szentendrei 914. sz. Endre, ill. a bpi piaristák 2. sz. BKG csapatban tevékenykedett. 1947–48: a cserkészet megszüntetéséig kiscserkész őrsöt vezetett. – 1989: a szentendrei 914. sz. Endre cserkészcsapat egyik újra alapítója, melynek parancsnoka. 1989: cserkésztiszti képesítést szerzett. 1990–99: a →Magyar Cserkészszövetség I. Budai Cserkészker. gazd. vez-je. Bo.J.–Fe.Má.