🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czirbusz
következő 🡲

Czirbusz Géza, Jézus Szt Szívéről nev., Piar (Kassa, Abaúj vm., 1853. szept. 17.-Bp., 1920. júl. 10.): földrajzi író, egyetemi tanár. - A középisk-t Kassán, az egy-et Bpen végezte, ahol 1884: tört-földr., 1890: ném. szakos középisk. tanári okl-et szerzett és drált. 1874. X. 7: lépett a r-be, 1878. VI. 10: ünn. fog-at tett, VII. 20: pappá szent. 1875: Kecskeméten, 1877: Kisszebenben, 1879: Temesváron, 1883: Veszprémben, 1884: Szegeden, 1889: Kolozsvárt, 1891: Léván, 1892: Nagykárolyban, 1899: Temesváron, 1903: Sátoraljaújhelyen, 1906-10: Nagybecskereken gimn. tanár; szaktárgyain kívül fil-t és fr. nyelvet is tanított. 1910: az egyetemes földleírás ny. r. tanára lett a bpi egy-en. - 1880: a temesvári Termtud. Társ. titkára, az erdélyi Kárpátegyes. választmányi tagja, a bpi Népr. Társ. bolgár szako-ának elnöke. 1915: a SZIA II. o. tagjává választotta. - M: A partingadozások földr. eloszoltsága. Temesvár, 1880. - Az óceáni medencék, mint földr. egyediségek. Uo., 1880. - A D-mo-i bolgárok ethnológiai magánrajza. Uo., 1882. - Die südungarischen Bulgaren. Wien-Teschen, 1884. - A krassován bolgárok. Bp., 1883. - Zene az ethnographiában. Szeged, 1885. - Göthe Hermann és Dorothea c. idyllikus eposzának tartalmi fejtegetése. Kolozsvár, 1890. - Balbi Adorján: Egyetemes földr-a. Átdolg. és bőv. 1-5. köt. 7 rész. Nagybecskerek, 1893-1905. - Hegyen-völgyön. Tárcagyűjt. Nagykároly, 1896. - Mo. Nagybecskerek, 1898. - Mo. a 20. sz. elején föld- és népr., nemzetgazd. és társad-tud. szempontból. Temesvár, 1902. - Földr. kézikv. Kogutowicz Manó teljes földr. atlaszához. 1-2. köt. Bp., 1904. - A D-mo-i katlanvölgyekről. Temesvár, 1906. - A szegedi m-ság. Uo., 1906. - Nemzetek alakulása anthropogeográfiai szempontból. Nagybecskerek, 1910. - Homunculus, a nagy törtető. Hamerling Róbert gúnyos eposza. Bp., 1912. (Klny. Cél) - A nemz. művelődés geográfiája és a geográfiai fatalisták. Uo., 1912. - A D-mo-i németek. Uo., 1913. - A temes- és torontálmegyei bolgárok. A krassószörénymegyei krassovánok. Uo., 1913. - Topografikus és geológiai földleírás. Uo., 1913. - Wagner Richárd kultusza. Arad, 1913. - A hegyek alakulásának újabb elmélete. Bp., 1914. - Albánia és az albán kérdés. Uo., 1915. (Klny. A Cél) - Az eu. háborúnak geográfiai alapjai. Uo., 1915. - Anthropogeográfia. 1-3. köt. Uo., 1915-19. - Határnevek és hágók a Kárpátokban. - 1904: Kovács Gézával szerk. a Déli Kárpátok, a Délvidéki Kárpátegyes. folyóir-ának 1-4. füz-ét. - Jegyei: Cz.G. (M. Állam 1897); dr. Cz. G. (Déli Kárpátok 1904, Ethnogr. 1904, Fejérm. Napló 1895, Nagy-Károly és Vidéke 1898) Czirbusz Gyécse (M. Szle 1905); Hollóssy Géza (Vasárnapi Újs. 1876); r.z. (Közokt. 1885). T.E.

Kegyes tanítór. névt. 1894:60. - Szinnyei II:532. - Pallas IV:834. - Per aspera C. G. 30 é. tanársága. Sátoraljaújhely, 1905. - KL I:390. - Sziklay 1931:222. - Haltenberger Mihály: C. G. és a m. geográfia. Uo., 1935. - M. turista lex. Bp., 1941. - Gulyás V:85. - Gulyás 1956:537. - MÉL I:335.