🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czirkvenica
következő 🡲

Czirkvenica (v. Modrus-Fiume vm.): város az Adria partján, az egykori →Magyar Tengermelléken Fiumétól 32 km-re délre. - A város fölött a Katar-hegyen Frangepán várkastély, alatta a 15. sz: épült Szt Antal tp. - Frangepán Miklós horvát bán 1412: pálosokat telepített a városba, részükre ktort és tp-ot épített. A pálosoknak hajóépítést szolgáló fűrészmalmaik voltak, s a közeli Zenggben hajóépítő műhelyek. A r. föloszlatása (1785) után a ktorban Habsburg László főhg-ről elnevezett árvaház, a 19. sz: gyógyszanatórium működött m. orvosokkal. A 19-20. sz. fordulóján 2600 r.k. lakta (90% horvát, 10% ol.). - 1918. XI-1922. X. 2: a Szerb-Horvát-Szlovén Kirság; 1929. X. 3-1941. IX. 10. és 1945. IV.-1991. VI. 24: Jug-hoz, 1941. IV. 10-1945. III. és 1991. IV. 25: Horváto-hoz tartozik. H.Lá.

Kobler 1896. - Sziklay 1895. - Garda 1906. - Bártfai 1928.