🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czumbel
következő 🡲

Czumbel Lajos (Szaniszló, Szatmár vm., 1891. aug. 12.-Szatmárnémeti, 1967. febr. 26.): kanonok, helynök. - 1909: Szatmárnémetiben éretts., X. 26: a CGH növ-e lett. 1915. V. 7: a háború miatt hazatért, V. 13: Szatmárnémetiben pappá szent., majd Innsbruckban folytatta tanulm-ait. 1916: teol. dr. Hazatérve Mezőpetrin és Nagybányán kp. Szatmárnémetiben 1917: teol. tanár és tanulm. felügy., 1918-26: főgimn. tanár. 1931-41: Felsőbányán plnos, 1937. V: váradi knk. A M. Párt vez. tagja, az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. 1941: Máramarosszigeten plnos, 1942. X. 1: szegyh. knk. 1943-51: Szatmárnémetiben a szegyh. plnosa, c. apát. A szeminárium bezárása után részt vett a titkos szeminárium és teol. megszervezésében. 1945. V: rövidebb időre letartóztatták. Az 1948. V. 9: ismét egyesített nagyvárad-szatmári egyhm. ppi helynöke. 1950. V. 22: a körösbányai száműzetésbe induló Scheffler János mpp-től titkos ordináriusként átvette az egyhm. kormányzását. 1951. III. 11: letartóztatták. Három évet töltött Máramarossziget börtönében, magánzárkában, Jilava földalatti börtönében, majd a Bárágani puszta Bumbacar nevű telepén száműzetésben, ahonnét 1956. II. 8: szabadult. Hazatértekor újra ordinárius. - M: Éljen a munka. Szatmárnémeti, 1919. - Kell-e nekünk a szociáldemokrácia? Uo., 1919. - Román nyelvtan gyakorlatokkal és olvasmányokkal. Kolozsvár, 1921. - Kath. hitvédelem. Uo., 1923. - Kath. erkölcstan. Uo., 1923. - A kereszt útján. Nagyböjti elmélkedések. Szatmárnémeti, 1926. (2. kiad. Bp., 1927) - Spirago, Franz: Felnőttek katekizmusa. Erkölcstan. A X. ném. kiad. után ford., átd. és s.a.r. Uo, 1928. - Betlehem. Karácsonyi pásztorjáték. Uo., 1928. - A tökéletes élet. Írta Tanquerey Adolphe. Ford. Paris-Roma, 1932. - Május kirnője. Elmélkedések Szűz Máriáról. Ford. Nagybánya, 1934. - A Kat. lex. számára ném. és fr. szakirod-at ford. Szerk. 1918. I. 31-IX. 12: a Szatmári Hírl-ot, 1929-30: a Kath. Élet b. munk., 1931. I-XII. 2: főszerk-je. 88

Veress II:284. - Várady-Berey 1934:82, 1937:988. - Kemény 1942:112. - Monoki 1941:91. - Gulyás V:123. - CGH Kat. 1968. - Salacz 1975:88. - Jakubinyi 2004:87.

C