🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > cardinalis protector
következő 🡲

cardinalis protector (lat. 'védnök bíboros'): szerzetes intézmény, egyesület, nemzet vagy ország védnök bíborosa. - 1223: a ferences szabályzat kötelezte a rfőn-öt, hogy kérje a p-tól „kormányzó, védő és korrigáló” bíb. kinevezését. A ~ kijelölését később más szerz-ek is kérték. A ~oknak széles körű hatalma volt a szerzetek fölött, bár főként csak rk. ügyekben. A nemz-ek ~ainak szerepe volt pl. a →pápaválasztáskor a vétó (kizárási jog) bejelentése. 1694. II. 16: XII. Ince Christi fidelium konst-jával csökkent a ~ok jogköre. A CIC 1917:499.k. 2.§-a szerint, hacsak egyes esetekben más rendelkezés nincs, a ~nak nincs egyházkormányzati hatalma a gondjára bízott szerzet v. annak tagjai fölött. Nem avatkozhat be a r. belső fegyelmébe és vagyonkezelésébe. Föladata csupán a tanáccsal és védelemmel való segítségnyújtás. 1964. IV. 28: az államtitkárság közleményével a ~ intézményét megszüntették. E.P.

DDC II:1339. - LThK V:1344.