🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > cassa parochorum
következő 🡲

cassa parochorum, plébánosok pénztára: egyházi rendeltetésű pénzalap. - Az 1647:12. tc. a prot-okat a plnosnak nyújtandó szolgáltatások alól fölmentette, ami sok plnos megélhetését megnehezítette. Ezért III. Ferdinánd a szegény plnosok megsegítésére létrehozta a ~ot, mely I. Lipót idejében még létezett, de a Rákóczi-szabharc idején elenyészett. - III. Károly az esztergomi érs. elnökletével 1733. III. 7: újra alapította úgy, hogy a nagyjavadalmas főpapokat évente bizonyos összeg befizetésére kötelezte. A ~ból közp-ilag támogatták a szegényebb pléb-k tp- és isk-építését és fenntartását, tanítói fizetések kiegészítését. 1780: Mária Terézia beolvasztotta a →Vallásalapba. T.E.

Salacz Gábor: A ~ tört. H.n., 1933.