🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > cinikusok
következő 🡲

cinikusok, künikoszok (a gör. küón, 'kutya' szóból): Antisztenész (†Kr. e. 366) alapította ókori aszketikus filozófiai irányzat. - Elnevezésüket igénytelen, szegényes életmódjuk miatt kapták (vö. Diogenész). Jellemzőjük a gyakorlati élet problémái iránti teljes érdektelenség, mely eljuttathat az autarkiára (külső dolgoktól független, öntörvényű létforma). Ennek eszköze a fronészisz, 'gondolkodás, elmélődés', amelynek célja azonban nem valami részérték (mint tud., kultúra, államérdek) megragadása, hanem az egyedi szabadságnak mint alapértéknek elérése. Lényegében az ókor egzisztencialistáinak tekinthetők. Első korszakuk után az ún. késői ~ humanista kozmopoliták voltak, akik a →neoplatonizmushoz közeledtek. B.P.

LThK VI:701.