🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > comes
következő 🡲

comes (lat. 'útitárs, kísérő'): a kora középkori nyugat-európai feudális államokban egy-egy területi egység helyi vezetője, a →gróf, aki a helyi igazgatási, katonai és bírói hatalom birtokosa. - A későbbi fejlődés során a ~ önálló hatalommal bíró feudális nagyúrrá, az abszolút monarchia kialakulása után az udvari arisztokrácia tagjává vált. Mo-on a ~ szó jelentése →ispán. Árpádházi kir-aink korában a ~, ha jelzője nincs, a felső o-hoz tartozó személy, előkelő v. várispán. A várispán a kir. vm. v. várispánság katonai, igazg. és bírósági vez-je. A későbbi sz-okban a nemesi vm-nek két ~e volt: a ~ supremus (→főispán) és a vice~ (→alispán). A Mo-on elterjedő gr. méltóság viselőit is ~ néven nevezi a hazai latinság. B.A.

Györffy 1983:609. - Kristó 1988.