🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Damokos
következő 🡲

Damokos Kázmér Mihály, Domokos, OFM (Szováta, Maros szék, 1606. szept. 29.-Csíksomlyó, Csík szék, 1677. szept. 5.): fölszentelt püspök. - Anyja ref. volt. 1629. III. 4: Nagyszombatban lépett a mariánus rtart-ba, de mivel bal mutatóujja hiányzott, csak laikus testvérnek vették fel. A tartfőn. maga mellé vette. 1635: édesanyját visszatérítette a kat. hitre. Megismerkedett Szalinai István boszniai ferences missziósfőnökkel, aki magával vitte. Brandenburgi Katalinnál kieszközölte a mikházi zárda fölépítését, ahol ~ versenyt dolgozott a napszámosokkal. 1639. XI. 3: Rómában pappá szent. ~nak is része volt az erdélyi custodia megalapításában. Nagynyújtódon gvárdián lett, de innen hamarosan elűzték a szerz-eket. 1643: a fejéregyházi zárda főnöke, ahol r. isk-t szervezett. 1649: Csíksomlyóra menekülve, 1649-50: gvardián volt. 1661: a rházat a tatárok lerombolták, 1662-68: a tp-ot és a rházat ~ újjáépíttette. 1654-62: custos és az erdélyi misszió főnöke. Szelepcsényi György prím. felfigyelt rá, Rómába küldte, ajánlására IX. Kelemen p. coronai cpp-ké nevezte ki. Vsz. 1668. VI. 10: Spinola bíb. szent. pp-ké, s a gyulafehérvári egyhm. és egész Erdély ap. helynöke lett. Mivel az erdélyi törv-ek szerint a kat-oknak pp-e nem lehetett, nem használta a ppi címet, s mindig ferences ruhában járt. Látogatta az egyhközs-eket, s próbálta helyreállítani a fegyelmet, ker. zsin-okat tartott. A paphiány miatt a gyergyóalfalui pléb-t maga vezette. Buzgósága, vezeklése és ékesszólása miatt nagyon kedvelték, sokakat visszatérített a kat. hitre. 1674. V. 19: a csíksomlyói plébtp-ban tartott zsin-on egyhm. szabályzatot alkottak. A pestis idején maga látta el a haldoklókat, amíg őt is el nem ragadta a járvány. Mitráját és pásztorbotját a csíksomlyói kegytp-ban őrzik, itt is temették. 88

Eubel IV:165, 341. - György 1930:489. (227). - Bíró-Boros 1941:67. - Jakubinyi 2004:28.