🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dankovszky
következő 🡲

Dankovszky Gregor Alojz, Dankovsky (Telc, Morvao., 1784. febr. 16.-Pozsony, 1857. dec. 6.): nyelvész, őstörténész. - 1796: Iglóban, 1801: Bécsben bölcs-et és teol-t tanult, 1805: Alamócban az egyhjog, 1806: Grazban a teol. dr-a. Mo-ra jött, →Révai Miklós Piar-tól tanult m-ul, s az ő isk-ja szerint foglalkozott m. nyelvészettel. 1806: a győri, 1808. XI. 1: a pozsonyi akad. gör. nyelvtanára, behatóan foglalkozott a szláv nyelvekkel. Azon elméletét igyekezett bebizonyítani, hogy a gör. nyelvnek a szláv nyelvek a legközelebbi rokonai, továbbá, hogy a m. nyelv szókincsének legnagyobb része a szláv nyelvekből származik. Kutatásai helyes adalékokkal is hozzájárultak a m. nyelvtört. tisztázásához. Fontos eredménye volt a honfoglalás előtti m-szláv kapcsolatok tisztázása. →Kresznerics Ferenc szótári anyagának válogatásával összeáll. a m. nyelv etimológiai szótárát, esetenként vitatható etimonokkal. - Fm: Hungarae gentis avitum cognomen, origo genuina sedesque priscae. Pozsony, 1825. - Fragmente zur Geschichte der Völker ungarischer und slawischer Zunge, nach den griechischen Quellen bearbeitet. Uo., 1825. - A m. nemz. maradékai az ősi lakhelyekben. Uo., 1826. - Anonymus Belae regis notarius, Simon de Keza et Joannes de Turótz de Hungarorum natali solo referentes recensiti et illustrati. Uo., 1826. - A m. alkotmány eredete, a nemz. bölcsője és különböző székhelyei. Uo., 1826. - Die Griechen, als Stamm- und Sprachverwandte der Slawen. Uo., 1828. - Magyaricae linguae lexicon critico-etymologicum. Uo., 1833-1836. B.Sz.

Szinnyei II:616. - Pallas V:22. - MÉL I:346.