🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dionysius Exiguus
következő 🡲

Dionysius Exiguus (Skythia, 470 k.-Róma, 550 k.): jogász, kronológus. - Kr. u. 496 e. érkezett Rómába és ott élt haláláig. Barátja volt →Cassiodorusnak. A gör., a K-i és a lat. irod. és szellemiség megismertetésében vez. szerepet játszott. 498-501: legalább 3 féle összeállításban közreadta a gör. zsin. kánonok gyűjt-ét és ford-át (a 3. vsz. elveszett). Ehhez csatolta az első 50 ap. kánont; ez Ny-on vez. forrásmunka lett (→Apostoli Konstitúciók). Megjelentette a p. dekretáliákat Siriciustól II. Anasztázig. Az egyesített zsin. és dekretáliagyűjt a Dionysiana seu Corpus canonum nagy tekintélynek örvendett. I. János p. 525: ~tól kért tanácsot a húsvét idejének kiszámításához. Ekkor Alexandriai Szt Cirill húsvéti táblázatát 95 évre tovább vezette. Először alkalmazta az időszámításban a Krisztus előtt és Krisztus után jelölést, azonban 4-7 évvel elszámította magát. →időszámítás. - M: Vita Pachomii. - Historia inventionis capitis S. Ioannis Bapt. Ford. - Nissai Szt Gergely: De opificio hominis. Ford. - Alexandriai Szt Cirill 17 levele. Ford. - Konstantinápolyi Proklosz: Translatio ad Armenos. Ford. - Különösen jelentősek kronológiai írásai: Liber de paschate, Argumenta paschalia, 2 Epistulae de ratione pascae. - Kiadása: PL 67. **

LThK III:406.