🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae
következő 🡲

Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae, 1973–: magyar egyháztörténeti könyvsorozat. Szerk. Adriányi Gábor. – 1. Hermann Egyed: A kat. egyh. tört. Mo-on 1914-ig. München, 1973. – 2. Salacz Gábor: Egyh. és áll. Mo-on a dualizmus korában 1867–1918. Uo., 1974. – 3. Uő: A m. kat. egyh. a szomszédos államok uralma alatt. Uo., 1975. – 4. Adriányi Gábor: Az egyhtört. kézikv-e. Uo., 1975. – 5. Meszlényi Antal: M. szentek és szentéletű m-ok. Uo., 1976. – 6. Pfeiffer János–Szigeti Kilián: A veszprémi szegyh. zenéjének tört. Uo., 1985. – 7. Gyetvai Péter: Egyh. szervezés, főleg az egykori déli m. ter-eken és a bácskai Tisza mentén. Uo., 1987. – 8. Pfeiffer János: A Veszprémi Egyhm. tört. névtára. Uo., 1987. – 9. Salacz Gábor: A m. kat. egyh. tizenhét esztendeje 1948–1964. Uo., 1988. – 10. Beke Margit: Esztergomi knk-ok (1900–1985). Uo., 1989. – 11. Udvardy József: A kalocsai érsekek életrajza 1000–1526. Uo., Köln, 1991. – 12–14. A m. kat. pp-kari tanácskozások tört. és jegyzőkv-ei 1919–1948. 1–3. köt. S.a.r., szerk., bev. Beke Margit. München–Köln–Bp., 1992–96. – 15. M. legendák és geszták. Ford., összeáll. és bev. Bíró Bertalan. Bp., 1997. – 16. Salacz Gábor: A főkegyúri jog és a pp-ök kinevezése a két vh. között Mo-on. Bp., 2002. – 17. Adriányi Gábor–Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán. Bp., 2005. **