🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dobronoki
következő 🡲

Dobronoki György, SJ (Alsólendva, Zala vm., 1588. márc. 2.-Nagyszombat, 1649. máj. 27.): tanár. - 1610. X. 22: lépett a r-be. Néhány tanári év után 1627: a zágrábi, 1630: a nagyszombati, 1637: a soproni, 1639: a homonnai rház főnöke. Felvirágoztatta a nagyszombati koll-ot, tp-a építését befejezte és megszerezte számára a turóci prépság javadalmát. Pázmány legfőbb segítője volt a nagyszombati egy. létrehozásában, melynek 1635/36: és 1645/46: rektora. Támogatta Esterházy Miklós nádort diplomáciájában. Halálakor breviáriumán kívül semmije sem volt. Lat. nyelven írt tört. művei kz-ban maradtak: Commentaria in octo libros Physicorum Aristotelis. Graecii, 1624. (Az admonti OSB apátság kvtárában, Ms 1044) - Historia Collegii Soproniensis. (A bécsi Nazionalbibliothekban Ms 14.002) - Elogium breve Petri Pazmani. - Historia Societatis Jesu in Austria, Hungaria, Transsylvania, Croatia, Moravia, Silesia, Styria, Carinthia, Carniolia, Istria, Comitatu Goriciensi et Tergestini ab anno 1551 et sequentibus aliis, ejusdemque ordinis Societatis continens ortum et progressum. (Bpi Egyetemi Kvtár, Coll. Heven., XXIV. 1-96.) 88

Kazy F.: Historia Universitatis Tyrnaviensis SJ. Nagyszombat, 1738. - Szinnyei II:938. - Pallas V:390. - Velics II:44. - Stöger 62. - Sommervogel III:109.

Divalddal bővítve: