🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dombes Csoport
következő 🡲

Dombes Csoport, Groupe des Dombes, Group of Dombes: 20 francia katolikus és 20 svájci protestáns (református, luteránus) lelkész nem-hivatalos jellegű ökumenikus csoportjaként 1937: alapította Paul Couturier (1881–1953), a Dombes-i kolostor apátja, aki 1934: felkarolta Paul James Wattson amerikai episzkopális (anglikán) lelkész és az →atonement mozgalom kezdeményezését és létrehozta az →imahét a keresztények egységéért világot átfogó imahadjáratot. Couturier halála után 1953: Maurice Vilain atya vette át a katolikus társelnök szerepét. Idővel bővült a résztvevők köre: belgiumi papok, sőt (szerzetes)női munkatársak is csatlakoztak. – A ~ célja, hogy megvitassák a kereszténység irányzatai közötti egyesüléshez vezető út kérdéseit. Az összejöveteleket minden évben szeptember elején pár napon át tartották a Lyon közelében lévő Dombes-i Miasszonyunk ciszterci kolostorban, amelyről a csoport a nevét kapta. 1960–71: a találkozó helyszíne felváltva Taizé és a Dombes-i apátság volt, 1998–:a bencés nővérek Pradines Apátsága (Abbaye de Pradines). Megbeszéléseik nyelvének a franciát választották. A világháború alatt csak külön svájci és franciaországi részben tudták megtartani találkozóikat. – A ~ a ker. felekezetek közeledését olyan kérdések megvitatásával igyekszik előmozdítani, amelyek akadályt jelentenek az egység útján. Munkamódszerük: a téma általános tanulmányozása után áttekintik a szentírási és történeti kérdéseket, majd megállapítják, miben van egyetértés ill. egyet-nem-értés. Javaslatokat dolgoznak ki a közeledés elősegítésére. Felhívást intéznek az egyes egyházakhoz a „megtérésre” az egymással szembeni magatartást, a tanítást, és a gyakorlatot illetően. Az egység kérdését nemcsak teológiai-dogmatikai oldalról igyekeznek támogatni, hanem közös imával is elősegíteni. – 1956–: már évente előre meghatározott témák alapján folytatták megbeszéléseiket. Így munkarendjükön szerepelt: az Egyház mibenléte, a Szentlélek, apostoli szukcesszió, a szentek közössége, a püspöki szolgálat, a szentségek, Mária szerepe Isten terveiben. Az évenkénti munkáról kiadványokat jelentetnek meg. – Megalakulásuk ötvenedik évfordulójára összesítve kiadták az addigi munkaanyagaikat Pour la communion des Eglises címen. Ajánlásaiknak mintegy összefoglalása 1991. évi kiadványuk: Pour la conversion des Eglises, identité et changement dans la dynamique de conversion. – Ők voltak az elsők, akik ökumenikus tanulmányt jelentettek meg Máriáról az 1991–97. évi tanácskozásaik alapján: Marie dans le dessein de Dieu et dans la communion des saints 1999, 2001. – A 2000 körül több éven át folytatott vitáik eredménye: Un seul Maître, l’autorité doctrinale dans l’Eglise 2005. Tevékenységük értékeléseként Walter Kasper bíboros 2005: mondta: „Nincs ökumenizmus megtérés nélkül, és jövő sincs megtérés nélkül. A legjobb általam ismert vélemény erről a kérdésről a Dombes Csoportnak Az egyházak megtéréséről c. dokumentuma”. N. D.