🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Drugeth
következő 🡲

Drugeth Bálint, homonnai, gr. (Ungvár, Ung vm., 1656. máj.-Csejtevára, Nyitra vm., 1691. máj. 26.): választott püspök. - Nagyszombatban és a Pázmáneumban tanult. 1673. X. 22: lett a CGH növ-e. 1675. IX. 26: elbocsátották a koll-ból. Egy ideig a bolognai CIH-ben, majd ismét Rómában tanult. A CGH rektorának sürgetésére hazatért, s a nagyszombati szem-ban fejezte be a teol-t. 1678. VI. 3: diákonussá, IX. 24: áldozópappá szent., s e hónapban esztergomi knk., 1682: barsi főesp. és szentjobbi apát, 1685. VIII. 15: korbáviai vál. pp. Mint a család utolsó tagjának, fölajánlották neki a fölmentést és a nősülést, de ~ visszautasította; így a család egész vagyona visszaszállt a kir-ra. - Utóda a korbáviai c-en 1691: Szelisevics István. 88

Kollányi 1900:298. - Veress II:71.

Drugeth György, homonnai (1583.-Lengyo., 1620. jún. 21.): Zemplén vm. főispánja, az ungvári és a homonnai uradalom birtokosa. - Ref. vallásúként 1605: katolizált. Jobbágyai zömmel ort. vallású ruszinok voltak. 1613: ~ meghívta Krupeckyj Athanáz przemisli g.k. pp-öt, hogy uradalmában az egyh. unió megvalósításán fáradozzék. A pp. a krasznibródi (Zemplén m.) bazilita ktorban kezdte meg a munkát. Elsősorban a papokkal foglalkozott, mert azt hitte, hogy őket a nép is követi az egység útján. Állítólag 50 pap csatlakozott az unióhoz. Ez az uniós kísérlet majdnem tragikusan végződött: 1614 pünkösdjén a krasznibródi ktor tp-ában összegyűlt tömeg nyilakkal támadt a pp-re, akinek életét ~ fegyveres beavatkozása mentette meg. ~ 1616: cs. támogatással meg akarta szerezni az erdélyi fejedséget, sikertelenül. 1619: amikor Bethlen Gábor erdélyi fejed. csapataival Bécs alatt harcolt, ~ Lengyo-ból betörve hátba támadta. ~ kezdeti sikerek után kénytelen volt Lengyo-ba visszavonulni. P.I.

MÉL I:399. - Lacko 1965:46.