🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Duchnovics
következő 🡲

Duchnovics Sándor (Topolyán, Zemplén vm., 1803. ápr. 24.-Eperjes, Sáros vm., 1865. márc. 30.): g.k. kanonok, író, költő. - 1829: pappá szent. 1838-41: az ungvári sztszék jegyzője, majd Eperjesen 1843: knk. 1847-48: részt vett a pozsonyi ogy-en. 1859: saját kvtárát a krasznibródi (Zemplén vm.) bazilita ktornak ajándékozta, hogy a kv-ekhez minden olvasni vágyó ember hozzájuthasson. 1862: közreműködött a szegény sorsú ruszin diákokat támogató Ker. Szt János Társ. megszervezésében. Döntő szerepe volt a ruszin (nemzeti) öntudat fölébresztésében. Tört., jogi, ped. műveket, tan- és imakv-et írt. - Fm: Corpus juris. Eperjes, 1847. - Narodnaja pedagogija. Lemberg, 1857. - Az eperjesi püspökség története. (oroszul) Szentpétervár, 1877. (Az eredetileg lat-ul írt munkát 1890: m-ra ford. és kiad. a Kelet c. lapban Drohobeczky Gyula) - Ruszkij Archiv Moszkva, 1914:4-5. sz. (A kárpátoroszok igaz tört. oroszul) - 1923: Munkácson ~ról elnevezett társ. alakult, mely fölelevenítette a Szt Bazil Társ. russzofil hagyományait. P.I.

Schem. Ep. 1863. - Szinnyei II:1100. (s.v. Duchnovits) - Gulyás VI:320. (s.v. Duchnovits) - Mayer 1977:15.