🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dudek
következő 🡲

Dudek János (Aranyosmarót, Bars vm., 1858. júl. 22.-Bp., 1916. ápr. 19.): pap, egyetemi tanár. - A teol-t Bpen végezte, 1881: pappá szent., kp. Bánban, majd a nyitrai papnev. bölcs-tanára. 1883: teol. dr. 1885: a kisszem. lelki vez-je és dogmatikatanára. 1900: a nyitrai f. leányisk. ig-ja 1906. II. 2-1916. IV. 19: a bpi egy. dogmatikatanára, 1908-14: a hittud. kar dékánja. 1907: peturi c. apát. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA I. o. tagja. - M: Kat. egyh. szertartási nyelve. Dri ért. Nyitra, 1883. - Guizot, br. Eötvös, Trefort és a kerség. Apologetikai tanulm. Esztergom, 1890. - A ker. vallás apológiája. 1-2. köt. Bp., 1892-93. - A vallásháború Mo-on. Uo., 1895. (Ném-ül: Wien, 1895) - Autonomiánk. Nyitra, 1899. - Kritikai tanulm-ok Acsády Ignác a M. Birod. tört. c. művéről. Uo., 1904. - Andrássy Gyula gr. kv-éről. Uo., 1905. - A m. baptisták szervezete és hitvallása valláskrit. szempontból. Bp., 1907. - Származástan és világnézet. Uo., 1909. - Bűnbocsánat az ősegyh-ban. Uo., 1910. - A kat. autonómia függő kérdései. Uo., 1912. - Az őskerségből. Dogmatikai tanulm-ok. 1. köt. Uo., 1912. - Pázmány Péter fejlődése. Uo., 1913. - Dogmatikai olvasmányok. Uo., 1914. - De Deo uno et trino. Uo., 1918. - Szerk. 1895. VII. 14-1900. VIII. 25: a Nyitramegyei Szlét, fel. szerk-je volt 1906. III-1910. XII: a Religio, fel. szerk-je és kiadója 1911. I-1912. XII: a Religio-Vallás c. folyóir-nak. - Betűjele: d. (Religio). 88

M. Sion 1891:297. - Szinnyei II:1107. - Pallas V:562. - Egyh. Közl. 1905:102. Arck. - Schem. Nitr. 1914:133. - Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd ~ról. Bp., 1918. - Gulyás VI:330. - Kemény 1942:250.