🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dulm
következő 🡲

Dulm, Dagno, Dalma, Delma, Delminium, Dulmen, Dulmo, Dumnen (1993: Duvno): egykori püspökség Hercegovinában Fehér-Horvátország (Alsó-Dalmácia) és Vörös-Horvátország (Felső-Dalmácia) határán, Makariától É-ra. - Helyén állott Delminium róm. municipium. A 6. sz: az avarok elfoglalták, majd a szlávok elpusztították. Ppségét a 6. sz: alapították, ter-éhez a duvnói mező tartozott. A 3. sz. közepe táján Szt Venantius ker. vt., missziós pp. vérét e vidéken ontották ki. Malkus nevű pp-ét 591: Nagy Szt Gergely említette. 926: a →spalatói zsinaton megszüntették a szláv rítust követő →nonai püspökséget, de mivel Dobre Gergely nonai pp. a szokásjog alapján az összes szláv rítusú horvátok pp-e volt, választhatott a szkardonai, sziszeki v. ~i szék között. II. Kotromanic István bán (1322-53) 1324 k. elfoglalta ~ot, ami 4 évszázados szünet után 1337: ismét ppi székhely, pp-ei szerz. térítők is, hiszen a "bosnyák eretnekség" e vidékre is átterjedt. 1465: a törökök elfoglalták ~ot. 1606: Ugrinovics Miklós szendrői és ~i ppöt a törökök megölték, 1654 u. ap. helynökök igazgatták úgy, hogy sohasem jártak az egyhm-ben. Címét III. Károly újította föl, 1719-1846: c-ét 10 hazai pap viselte. - A pp-öket is adó ferencesek mellett a 19. sz: a jezsuiták is bekapcsolódtak a missziós munkába, de a ppség újbóli megszervezésének előkészítését a ferencesek végezték; 1846: ktort építettek missziós közp-ként, mely 1852: custodia, 1892: prov. 1881. VII. 5: Ex hac Augusta... bullájával XIII. Leó a szarajevói érsség mellett létrehozta Mostarban a →mostar-duvnói ppséget. - Pp-ei Gamsnál: 1337: fr. Madius, 1345: Joannes OSB, 1347: Guerrinus, 1355: Stephanus, 1394: Teliconius Petrus OFM, 1406: Gregorius OFM, 1412: Gregorius, 1419: Blasius de Novariena OFM, 1426: Nicolaus OFM, 1433: Hugo Fornetus OFM, 1439: Traui Jeromos OFM, 1460: Miklós OFM, 1490: Vitus, 1551: Vocatius Dániel OFM, 1590: Vladmirovich Dániel OFM, 1644: Maravich Marián OFM, 1654: Jahum (Jahnna) Michael OFM. - C-ét viselték: 1719: Sorger Gergely, 1727: Máriássy Sándor (tinnini pp. lett), 1730: Kapy Zsigmond, 1754: Roy Ferenc János, 1758: Ordódy Gábor, 1802: Zsolnay Dávid, 1812: Nejedly József, 1818: Pauer József, 1829: Osegovich Imre (zenggi mpp. lett), 1834: Hábel Xavér Ferenc, 1846: Ruttner Ferenc, 1848: Lipthay Antal, 1868: Mihalovich József, 1871: Raduly János, 1875: Sláby Ferenc, 1899: Jánosi Gusztáv, 1914: Kleiner Lajos. 88

Gams 1873:406. - Margalits 1900:614. - OS 1974. - AP 1990:428.