🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Duymi
következő 🡲

Duymi István, Blagay, blágai, gr. (†1408. okt. 15. után): püspök, zágrábi knk. - 1404. XII. 28: a tapolcai apátságért folyamodott IX. Bonifáchoz. VII. Ince 1406. II. 1: korbáviai pp-ké nevezte ki; II. 26: Rómában ~ személyesen állított ki kötelezvényt a kinevezési díj megfizetésére. Zsigmond nem ismerte el, székét nem foglalhatta el, a MA-ban a korbáviai szék 1405. IV. 15-1418. IV. 13: üres. ~t a p. 1408. X. 15: áthelyezte a velencei fennhatóságú scarpati ppségre, ahol Eubel szerint ~ az utolsó pp. A MA-ban a neve: Blagay István. - Utóda a korbáviai széken 1408. X. 15: Geminianus. T.E.

Eubel I:208, 439. - Fraknói 1895:533. (s.v. Blagai István) - Matković 1888:LXIV. (166. és 203. említ egy István knk-ot, aki 1382: és 1402: varasdi főesp., és 198. egy "Stephanus Hungaricus"-t, aki 1396: knk. Vsz. azonos [esetleg mindkettő is] ~val.)