🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > de genere
következő 🡲

de genere (lat. 'nemzetségből származó'): Anonymus krónikájában és egy 1208-as kir. okl-ben találkozunk először azzal a szokással, hogy valakinek a neve mellé odaírták, hogy milyen nemzetségből (de genere) való. II. András uralmának (1205-35) végén már ált. szokássá vált. A ~ kifejezést nemcsak az úri nemzetségek tagjai használták, hanem kisebb birtokosok, várjobbágyok, sőt poroszlók (pristaldus) is. A nagyuraknál a nemzetségnév a Szt István-kori ős neve volt; ezzel hangsúlyozták nemzetségük ősi voltát és igazolták birtokaikhoz való jogukat. A ~ kifejezés növelte az azt használók tekintélyét. Karácsonyi János szerint okl-eink e kifejezést 1408: használták utoljára. Az 1947:4. tc. 3.§ (2) használatát I. 14-től Mo-on betiltotta. B.A.

Wertner Mór: A m. nemzetségek a 14. sz. közepéig. 1-3. köt. Temesvár, 1891. - Karácsonyi I-III. - Fügedi 1986.