🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Ferencz
következő 🡲

Ferencz Béla Ervin, OFM (Szárhegy, Csík m., 1920. máj. 10.-): plébános. - A gimn-ot 1930: Marosvásárhelyt, 1931: Székelyudvarhelyen, 1936: Csíkszeredában végezte. 1938. X. 6: lépett a r-be, Medgyesen novíc. A teol-t 1939-44: Vajdahunyadon végezte. 1942. X. 8: ünn. fog-at tett, 1943. VI. 20: Gyulafehérváron Márton Áron pp. pappá szent. 1944: Fogarason kp., VIII. 30: Románia II. vh-ból való puccs-szerű kiugrását követően mint „nacionalista, horthysta, elvakult fajgyűlölőt, s mint a román nép legnagyobb ellenségét” több száz értelmiségivel együtt letartóztatták. 1 hónap fogság után a zsidó-orosz városparancsnok közbenjárására szabadon bocsátották, de 1 évre kényszerlakhelyre ítélték a kolostorba. 1945-47: Kolozsvárt a Bolyai Tudegy-en klasszika-filol. tanári okl-et szerzett. - 1947: Székelyudvarhelyen a Coll. Seraphicum pref-a, 1948: Csíksomlyón a kisklerikusok magisztere. 1949: Zetelakán h. plnos, 1950: Fogaras plnosa. 1951. VIII. 20: rtársaival együtt Máriaradnára hurcolták, 1952. V: harangozó, sekrestyés, kántor és h. főesp. Lippán. 1957. XII. 4: a →Szoboszlay-perben 9 hónap vizsgálati fogság után az 1956-os m. forr. Ro-ba importálásának vádjával Temesváron életfogytiglani kényszermunkára ítélték. Temesváron, Aradon, Zsilaván, Galacban, Botosaniban, Peripráván, Szamosújvárt raboskodott, 1964. VIII. 2: közkegyelemmel szabadult Piatra Fracateiből. 1965: Tornyán lelkész, 1976: Kolozsvárt tp-ig. a ferenceseknél. 1980. XI. 5: letartóztatták, rózsafüzérekkel való üzérkedés vádjával közbűntényesként 2 é. ítélték. Kolozsvárt, Szamosújvárt és Bukarestben raboskodott. 1981. VIII. 15: Galacról szabadult. Marosvásárhelyt, 1984: Désen, 1991: Déván, 1992: Désen lelkész. Ku.P.-H.V.K.

Cat. Steph. 1947:80. - Virt 1991:141. - s. k.

Ferencz Benjamin (Csíkpálfalva, Csík vm., 1909. dec. 10.-Csíkcsicsó, 1978. jan. 3.): irodaigazgató. - 1932. VI. 12: pappá szent. Rövid káplánság után évekig Majláth G. pp. mellett volt a budai Vöröskereszt Kórházban, majd h. irodaig. Gyulafehérvárott. 1949. VI. 21: Márton Áron mpp-kel egyidőben tartóztatta le a rum. titkosszolg. a gyulafehérvár-tövisi országúton. 1951: fölkínálták neki, hogy működjék együtt a Gyulafehérvárott berendezkedett komm-barát egyházkormányzattal. Mivel elutasította, a szamosújvári örm. pléb-ra száműzték. Csatlakozott →Godó Mihály SJ és →Gurzó Anaklét OFM-hez, akik 1952 k. titokban terjesztett tanulmányaikban egyhjogilag bírálták az Erdélyben működő békepapi csop-ot. 1954. X/1955. I: a páterokkal együtt ~t is letartóztatták. A katonai törv-szék Kolozsvárott 1956. III. 19: hazaárulás és tiltott iratok terjesztése vádjával 7 évre ítélte. Büntetése letöltése után 2 évre a baragani pusztaságba száműzték, majd újra 2 évre kényszerlakhelyet jelöltek ki számára. 1964: visszatérhetett egyhm. szolg-ba, 1965: Csíkcsicsó plnosa, ahol utolsó 2 évét betegágyban töltötte. H.V.K.

Pilinyi 1942:154. - Szolg. 1978. 37:104. (1949-64: nem dolgozhatott lpászt-ként) - Székely István: In memoriam Márton Áron. München, 1982:13. - Virt 1991:28. - Hetényi Varga II:302.

Ferencz Vilmos Gábor, OFM (Csíkszentkirály, Csík vm., 1891. okt. 11.-Vajdahunyad, 1938. okt. 9.): házfőnök, rektor. - A középisk-t Nagybecskereken, Marosvásárhelyt és Désen, a teol-t Vajdahunyadon, az egy-et Bpen és Bécsben végezte. Bécsben teol. dr. 1907. IX. 6: lépett a r-be, 1913. II. 23: ünn. fog-at tett, 1915. I. 31: pappá szent. Vajdahunyadon élt, 1925: a teol. rektora, 1933: házfőn. 20 é. át az Oltáregylet, a vegyes dalárda s egyh. egyes-ek vez-je, a novíc-ok ének- és zenetanára. - M: XI. Pius p. és Szt Ferenc. Kolozsvár, 1927. - Ap. körlevél... Assisi Szt Ferenc halálának 700 é. évford-ja alk. Írta XI. Pius. Ford. Uo., 1934. (A Kat. Világ kv-ei 15.) - Szerk. 1930. IX-1936. VII/IX: az Erdélyi Ferencesek Útja c. hiv. közlönyt. 88

György 1930:897. - Várady-Berey 1937:712. Arck. (*Csíkszentmihály) - Monoki 1941:41. - Schem. Trans. OFM 1947:92. - Gulyás VIII:870.

Ferencz Béla OFM plnos

Ferencz Béni pápai prel., knk.

Ferencz Vilmos OFM házfőn.


Ferencz Béni (Csíkpálfalva, Csík vm., 1909. dec. 10.–Csíkcsicsó, 1978. jan. 4.): irodaigazgató. – A gimn-ot Csíkszeredában, a teol-t Gyulafehérváron végezte. 1932. VI. 12: itt sztelték pappá. 1932: Gelencén, 1934: Székelyudvarhelyen kp. 1935: Gyulafehérváron pp-i levtáros, 1937: szertartó. 1940: Kolozsváron a pp-i helytartóságon titkár, 1942: h. irodaig, később uezt a hivatalt töltötte be Gyulafehérváron is. 1949. VI. 21: Márton Áron pp-kel együtt letartóztatták. 1951: Szamosújváron kényszerlakhelyes. 1954–59: újból börtönben. 1959: internálták. 1964: Szépvíz, 1965: Csíkcsicsó plnosa. Pápai prelátus, knk. F.S.

Lexikonunk III. köt-ében Ferencz Benjamin († 1978. jan. 3.) – Ferenczi 2009:240.

Ferencz Mária Ágnes (Bp., 1934. júl. 1.–) szemorvos, cserkészvezető. Lásd MKL XV:705. 1978–85: szakrendelői vezető főorvos. Bo.J.–Fe.Má.

Ferencz Mária M. Dominika, DNAK (Bozsok, Vas vm., 1880.–Kőszeg, 1945. nov. 29.): szerzetesnő, tanárnő. – Kőszegen 1899: lépett a kongr-ba. 1900: első, 1903: örök fog-át uo. tette. A tanítónőképző tanárnője, újoncmesternő, a Mária Kongr. vez-je. r.k.

Ferencz Mária Cornélia, DNAK (Hegyhátszentpéter, Vas vm., 1893. okt. 7.–Szombathely, 1969. máj. 5.): szerzetesnő. – Hódmezővásárhelyen 1912. XI. 21: lépett a kongr-ba. Kőszegen tette 1914. XI. 21: első, 1917. XI. 21: örök fog-át. Varrónő és kisegítő az internátusban. 1950. VI. 16–: a szétszóratás után Szombathelyen a főpléb. házvezetőnője. r.k.

Ferencz Vilmos Gábor OFM (Csíkszentkirály, Csík vm., 1891. okt. 11.–Vajdahunyad, 1938. okt. 9.): hithirdető. – 1907. IX. 6: lépett a Szt Istvánról nev. erdélyi ferences rtart-ba, 1908. II. 2: fogadalmat tett, 1911. III. 19: pappá szentelték. A hittud. lektora és dra, a Kapisztrán Szt János rendtart. vizitátora. – M: XI. Pius pápa és Szt. Ferenc. Ford. Kolozsvár, 1926. (Katholikus Világ kvei 15. füz.) – Kolozsvárt a Rendtart. hiv. lapja az Erdélyi Ferencesek Útja 1930. IX.–1936. VII/IX: szerk. (1936. VII/IX címe: Ferencesek Útja) 88

EMIB 1926:18b. – György 1930:604. – Schem. S. Stephani OFM 1947: 92. – Monoki 1941:41. – [Monoki. 1997: nincs]