🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Foederatio Stephanae
következő 🡲

Foederatio Stephanae (lat. 'Istvános Szövetség'), Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szent István Bajtársi Szövetsége, 1924.-1944. máj.; 1945?-1949. szept. 1.: a Habsburgok királyságát visszaállítani kívánó egyetemi-főiskolai diákszervezet. - A „színeket viselő” bajtársi szöv-ek közé tartozott, fehér tányérsapkát viseltek arany-fekete szegéllyel. Előde az 1919 őszén alakított Magyar Királyság Pártja Főiskolai Diákszövetsége, mely 1920. I. 7: tisztelgett Horthy Miklósnál; belügymin. bejegyzést nem kapott, ezért föloszlott. A ~ 1924: megalakulása után néhány évig szünetelt, amíg 1927. XII: alapszabályait jóváhagyták. Céljuk „jó hazafiakat, konzervativ és főleg rendíthetetlen királyhű és harcos” tagokat nevelni. Tagjaik döntő többsége kat. vallású, de a más felekezetűek fölvételét sem utasították el. 1929: rovatot kaptak a Vox Academica folyóiratban. 1932. V. 14: miskolci gyűlésüket szétzavarták. Orsz. taglétszámuk 1933: 790, 1936: 1860 fő;  székhelyük 1933: IV. Irányi u. 21/23., majd Ferenciek tere 3., 1936: IV. Királyi Pál u. 7/a. Az egy. karokon, főisk-kon bajtársi törzsekben szerveződtek, ezek 1927: Szt Korona Törzse (1936: 52 tag), 1928: Deák Ferenc Törzse (1936: 80 tag), 1928: Palatinus Törzse (1936: 36 tag), 1928: Pázmány Péter Törzse (1936: 50 tag), 1928: Zrínyi Miklós Törzse (1936: 40 tag), 1929: Andrássy Gyula Törzse (1936: 38 tag), 1929: Hétvezér Törzse (1936: 60 tag), 1929: Zita királyné Törzse (1936: 50 tag), 1932: gr. Széchenyi István Törzse (1932: 40 tag), 1933: IV. Károly király Törzs (1936: 55 tag), 1936: Werbőczy István Törzse (1936: 60 tag). 1937. IV. 24: tagja lett a M. Egy. és Főisk. Hallgatók Orsz. Szöv-ének. X. 6: fölvonulásukat, mint kegyeletsértőt, szabad királyválasztó ellenfeleik szétverték. Vidéki tagszervezeteik: 1940: a miskolci jogakad. József Nádor Törzse, a pécsi tudegy. Erzsébet királyné Törzse. A →Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége társszervezete. Időszakonként sorsjátékot rendeztek, melyek bevételét a diáksegélyezésre fordították. Nem vehettek részt 1940-től a „diákegység mozgalomban”, a M. Nemz. Diákszöv. tagegyesületei 1941. IX: eredménytelenül, 1944. V. 5: sikeresen kérték a kormánytól a ~ föloszlatását s vagyonának a m. ifj. céljaira való fölhasználását, mivel a ~ léte „a magyarság egyetemes nemzeti érdekeivel, mind pedig az egyetemi és főiskolai egyesületek célkitűzéseivel nem egyeztethető össze”. Jaross Andor belügymin. föloszlatta a ~et. 1945 utáni újjáalakulási ideje ismeretlen, 1946. II. 1: a köztársaság kikiáltása után törvényesen nem működhetett, 1949. IX. 1: Kádár (Csermanek) János belügymin. a „Szent Imre Ifjúsági Egyesülettel(?)” együtt föloszlatta a „Foederatio Stefania (!) Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szt István Bajtársi Szövetségét”. - Lapja: Magunk Útján (1937-38). 88

Illyefalvi 1935:581. - Dobrovits 1937:122. - Egyetemi Híradó 1937. IX/X. - Hungária 1944. V. 1. - Viczián 1978:65. (173.) - Balogh-Gergely I:287. (20531