🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fogadjisten
következő 🡲

Fogadjisten (Iacobești, Moldva, Suceava m., Ro.): székely telepes falu →Bukovinában. - Amikor a Habsburgok 1775. V. 7: a törököktől megszerezték Bukovinát, a 10.442 km² ter. szinte teljesen lakatlan volt. Or. oláh, ném., cseh, lengy., tót telepesek mellett a határőrszervezés miatt Moldvába menekült →székelyek közül is jöttek ide. Vsz. Splényi tábornok hívta meg azt a 100 székely családot, akik 1776: a Szucsava folyó partján megalapították ~ és Istensegíts falvakat. Mártonffy Mór, Istensegíts plnosa följegyezte, hogy a két község lakói a moldvai Szamoscából jöttek. Mártonffy buzgolkodása eredményeként 1784. XI. 8, XI. 30, 1785. I. 2: 3 újabb székely telepes csop. érkezett Bukovinába, s oszlott szét a már meglévő falvakban, így ~ben is. **

Mikecs 1989:138.