🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Frank
következő 🡲

Frank György (Nagyvárad, Bihar vm., 1742. aug. 24.-Győr, 1822. dec. 2.): egyetemi tanár. - Mint esztergomi kispap 1766: a Pázmáneum növ-e lett. 1769: pappá szent., teol. és fil. dr. 1774. X. 6: az egyhtört. egy. tanára Nagyszombatban, majd Budán és Pozsonyban, ahol 1787: az egy. papnev. rektora. 1790: győri knk., majd ppi helynök. - Fm: Introductio in Historiam Ecclesiasticam Novi testamenti. Buda, 1783. - De tolerantia. De aevi nostri Gnosticis. Synopsis Historiae Ecclesiasticae. Kz. 88

Szinnyei III:722. (†nov. 30.) - Pallas VII:586. (†nov. 30.) - Bedy 1938:470. - Gulyás IX:609.

Frank, Jakob (Podolia, 1726-Offenbach, 1791): zsidó szektaalapító. - Kora ifjúságától vonzódott a →kabalához, s teljesen érdektelennek mutatkozott a →Talmud tanulmányozása iránt. Amikor atyját, aki a szabbatianizmus híve volt, száműzték, vele ment Bukarestbe, majd tovább vándorolt Szalonikibe és Szmirnába, ahol ékszerkereskedő lett. Szalonikiben találkozott az aposztaták szektájával, s hatásukra mohamedán lett, majd önmagát Messiássá nyilvánította. 1755: visszatért Lengyo-ba, ahol szemben találta magát a talmudistákkal, ezért el kellett hagynia az orsz-ot. 1759. XI. 26: Varsóban megkeresztelkedett, keresztapja III. Ágost kir. volt. Mivel keresztsége után is megkövetelte híveitől, hogy megtestesült Istenként tiszteljék, 2 hónappal később, 1760. I. 26: letartóztatták és a czę stochowai erődítménybe vitték. 1773: az or-ok Lengyo. első fölosztása után elfoglalták Częstochowát, s szabadon bocsátották ~ot, aki ezután Bécsben, Morvao-ban, majd Offenbachban élt. **

Schubert 1955:182.

Frank László   →Arnoldfalvi László

Frank György egy. tanár


Frank Karolin M. Paula, CSA (Hajós, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1868. febr. 8.–Pécs, 1957. ápr. 27.): apáca. – Apja Péter r.k., anyja Mosnichka Antónia r.k. – 1885. V. 1: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe. 1892. III. 19: tett fog-at. Bölcskén 1943-ig főnöknő. r.k.

Frank Katalin Teréz SZLT (Budaörs, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1884. okt. 9.–Jászberény, 1963. jan. 22.): szerzetesnő. – F. Teréz és Mária nővére. 1909. III. 15: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1914. III. 15: Törökszentmiklóson tette. 1910–26: itt, 1926–35: Németbólyban, 1935-46: Szegeden, 1946–50 Székesfehérváron a zárda háztartásában dolg. –1950 u. Gyulán rokonnál élt, 1961: a jászberényi szoc. otthonba költözött. r.k.

Frank Mária Teréz SZLT (Budaörs, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1900. márc. 8.–Piliscsaba, 1925. júl. 19.): szerzetesnő. – F. Katalin És Teréz huga. A pápai a Ranolder Int. tanítóképzőjében 1919: végzett. IX: 8: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1924. IX: 8: Budaörsön tette. 1920–24: uitt tanított. r.k.

Frank Matild Ilona SZLT (Mosonszentmiklós, Moson vm., 1897. jan. 25.–Lébény, 1975. szept. 16.): szerzetesnő. – 19: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 19: uitt tette. A pápai a Ranolder Int. tanítóképzőjében 1917: végzett. IX. 8: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1922: Veszprémben tette. 1948-ig Budaörsön tanított, –1950 u. Lébényszentmiklóson családnál élt. r.k.

Frank Miklós (Bp., 1924. máj. 23.–): magyar lelkész, rádiós szerkesztő. – 1942: a bpi piar. gimn-ban éretts. A szatmári, majd a nagyváradi szem. növ-e, 1946–: Rómában a Gregoriana egy-en, majd Innsbruckban tanult. 1950. III. 26: itt szent. pappá. Lans (Tirol) lelkésze. 1954: az innsbrucki M. Gimn. hittan és latin tanára. 1956: két táborban a m. menekültek lelkésze. 1959–61: Rómában tanult tovább, teol. dr., majd a lateráni egy-en egyhj-ot tanult. Az Olo-ba került m. menekültek segítője, Rómában m. lelkész. 1965: a →Caritas Internationalis h. főtitkára. 1976: Freiburgba (No) költözött. 1983: a Szabad Európa Rádió m. kat. egyh. adásainak szerk-je és a Jó Pásztor Nővérek lelkésze. 1990: a MKPK kérésére újjászervezte a M. Karitászt. Rádiós munkáját a SZER megszűnéséig (1993. X. 31.) folytatta. **

Keresztény élet 2010. IV. 4–11 (Tárnoki András: Minden kegyelem, minden szeretet).

Frank Teréz Laura SZLT (Budaörs, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1919. nov. 9.–Bp., 2006. jan. 19.): szerzetesnő. – Apja kereskedő, anyja htb. A pápai Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. 1941. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1946. IX. 8: Szentendrén tette. Közben 1942–46: Bpen az angolkisasszonyok polg. isk. tanárképző főisk-ját végezte. 1948: Szentendrén az érs. polg. isk-ban tanított. – 1950. XII. 1: Bpen egy családnál házt. alkalmazott. 1954–56: ápolónőképzőt végzett, 1956–65: a Városmajor u. Szívsebészeten, 1965: a Tárogató úti Tüdőgyógyint-ben ápolónő. 1984: nyugdíjazták. 1992. a közp. házban tart. titkár. s. k.

Frank Teréz Mária SZLT (Budaörs, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1892. febr. 3.–Piliscsaba, 1926. febr. 6.): szerzetesnő. – F. Katalin huga, Mária nővére. A pápai a Ranolder Int. tanítóképzőjében 1922: végzett. IX. 8: Bp-en lépett a r-be. 1923-26: Budaörsön tanított. r.k.