🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Ganna
következő 🡲

Ganna, 1942-ig Nagy- és Kisganna, Veszprém m.: plébánia a veszprémi főegyhm. pápai esp. ker-ében. - 1240: említik először. A törökök 1552: elpusztították. A gr. Esterházy család 1748: bajor és vend telepesekkel népesítette be. Kisgannán 1768: Esterházy Károly pp. Szt Vendel kápolnát építtetett. Nagyganna 1770: pléb. lett. - A Szt Kereszt fölmagasztalása-plébtp. a fraknói Esterházy gr-i nemzetség sírtemploma, Mo. első neoklasszikus egyh. építménye. 1808-18: Esterházy Miklós gr. építtette Charles de Moreau fr. építész tervei alapján a bécsi Franz Josef Enggellel. A kétszintes görögkereszt alaprajzú tp. kupolájának belmagassága 20, átm-je 16, oldalszárnyainak távolsága 40 m. A főoltár carrarai márványból készült Pietàja Lobkowitz Polixéna hgnő ajándéka. A dór oszlopokkal díszített tp-ban áll a ~i hősi halottak emlékműve, a Fatimai szűz cédrus szobra és a község griffmadaras zászlaja. A szobrokat homokkőből, a főoltárt márványból Josef Klieber bécsi szobrász faragta. Az altp-ban a gr. család 54 tagja nyugszik eklektikus és romantikus stílusú bronz és vörös márvány szarkofágokban. A tp. org-ját (1/8 m/r) 1840 k. ismeretlen mester készítette, 1893: Peppert Nándor átépítette. - Kegyura 1880: Esterházy Pál gr. Anyanyelve 1880: ném.; 1910: ném., m.; 1940: ném., m. Filiája 1984: Döbrönte (1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 10 ffit, 2 nőt), 1997: Pápa-Tapolcafő is. - A ném. ajkú közösséget 1946-47: kitelepítették, 1947: isk-ját is elvették. - Plébánosai: 1771: Karner Mihály, 1772: Golácz Miklós, 1773: Ruszt Mihály, 1777: Korporics Antal, 1787: Prunner Mátyás, 1797: Rádlinger János, 1798: Strasszer Ádám, 1804: Auerbach József, 1819: Strasszer Ádám, 1829: Bakacs István, 1850: Plosszer Ferenc, 1870: Taschler Dezső, 1903: Scherman József, 1943: Metzger Antal, 1945: Etzl István, 1950: Dömötör Ferenc, 1955: Varga Péter Pál, 1969: Németh Károly, 1976: Berkes Gyula Bernát OCD, 1989: Ilyés Dénes. - Lakói 1840: 617 r.k., 85 egyéb vall., össz. 702; 1910: (Kis- és Nagyganna együtt) 882 r.k., 1 ev., 1 ref., össz. 884; 1940: 871 r.k., 4 ev., 1 ref., össz. 876; 1944/45: malenkij robotra hurcoltak 11 ffit, 3 nőt; 1983: 351 r.k., össz. 421; 1990: 406; 1996: össz. 364.  - 1997: ném. nemzeti óvodája van, a közs. hagyományait a Gannai Asszonykórus őrzi. Ilyés Dénes

MEN 1948. (1948: r.k. ált. isk-jában 107 tanuló.) - Genthon 1959:103. - VEN 1975:262. - TKMK 183. (Cs. Dobrovits Dorottya: ~. Plébániatemplom és mauzóleum.) - Varga Péter Pál kézirata