🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gara
következő 🡲

Gara, Bács-Kiskun m.: plébánia a kalocsai egyhm. bajai esp. ker-ében. - 1735: alapították. Szt László kir. tp-át 1780: építették, 1909: kereszthajóval bőv. Org-ját (1/10 m/r, op. 268.) 1897: az →Angster gyár építette, 1946: Tóth Ferenc átépítette. Harangjait 1736: 43 cm átm. Anton Zechenter, 1922: 104 cm átm., 1928: 116, 75 és 58 cm átm. Bodicsy Sándor öntötte. Kegyura 1880: a hitközség. Anyanyelve 1880: ném., horvát; 1910: ném., bunyevác, m.; 1940: ném., horvát, m. - Plébánosai: 1735: Csernovics Antal József, 1738: Pastorcsics Miklós, 1748: Norcsics Imre, 1749: Pauletics István, 1754: Mialovics György, 1759: Hollar Péter, 1773: Bosnyák József, 1774: Ikotich Bazil, 1782: Herczeg Antal, 1791: Ivánszky M., 1798: Pláner Venancius, Nyers Jakab, Bollivics János, 1800: Miletics Márton, 1803: Simonyi Elek, 1846: Mike Antal, 1847: Kirschbaum András, 1864: Fotanyi Alajos, 1875: Mezei Ignác, 1877: Ribovicz András, 1907: Bászler István, 1933: Tresz Márton, 1944: Kovacsev Márk, 1945: Hrubián Endre, 1956: Hartman Jakab, 1954: Kopasz János, 1981: Boromisza Péter, 1992: Fra Béla, 1996: Cselik László. - 1945. V. 24: plnosát, Tresz Mártont (1894-1983) letartóztatták, 5 é. ítélték, 1946. VII. 5: a népbíróságok orsz. tanácsa fölmentette. - Lakói 1910: 4039 r.k., 8 g.k., 1 g.kel., 3 ref., 36 izr., össz. 4087; 1940: 4419 r.k., 1 g.k., 1 g.kel., 14 ev., 31 ref., 3 izr., 4 egyéb vall., össz. 4473; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 339 ffit, 171 nőt; 1983: 2750 r.k., össz. 3097; 1990: 2643. - 1948: 8 tanerős r.k. ált. isk-jában 500 tanuló. Cselik László

Gerecze II:173. - Schem. Col. 1912:55. - Genthon 1961:102. - Patay 1982. - Hetényi Varga II:151.

Gara, Valkó vm. (Gorjani, Horváto.): egykori domonkos kolostor. - 1323: a domonkosok barcelonai generális kápt-ja új zárda alapítását engedélyezte ~n és Brassóban. 1348-tól említik Szt Margit tiszt-ére emelt ktorát. 1537 k. a törökök előnyomulása miatt elnéptelenedett. H.F.

Csánki II:283. - Harsányi 1938:253.

Gara János   →Szepesi János