🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gascogne-i
következő 🡲

Gascogne-i Vilmos, Guillermus, Vilhelm, Villermus, OFM (14. sz.): megyéspüspök. - DNy-Fro-ból származott. 1358-1371. X: comacchioi (Itália) pp., a nápolyi udvarban Durazzói Károly nevelője. Nagy Lajos a 11 é. Károly hg-et 1365: Budára hozatta, ekkor került Mo-ra ~ is. 1377. X. 2: a győri székeskápt. pp-ké választotta. Sokszor volt Nagy Lajos követe. 1379-80: részt vett a Velencével folytatott béketárgyalásokon. Durazzói Károlyt elkísérte Nápolyi Johanna elleni háborújába. Rómában jelen volt Károly koronázásán, 1381: vele együtt vonult be Nápolyba. Visszatérve Mo-ra Nagy Lajos halála után Mária kirnő Orléans-i Lajos hg-gel tervezett házasságát pártolta, 1385: megeskette őket. A →nyugati egyházszakadás idején, Mo-ot elhagyva (nálunk 1386. III. 27: említik utoljára) VII. Kelemen ellenpápa oldalára állt, aki 1388. I. 20: kinevezte Nápoly érs-évé. VI. Orbán ekkor megfosztotta győri ppségétől; e széket a források 1386. VI: üresnek jelzik. - Utóda Győrött 1386. VI. 5: Tamás. 88

Mendlik 1864:70. (s.v. Guillermus v. Villermus v. Vilhelm; 1379-85: győri pp.) - Gams 1873:687. (s.v. Guilielm; 1358: vál., 1371. X-ig Comacchio pp-e), 752. (s.v. Guilielmus de Gascogne, 1371. X-1377: sienai pp., Larinóba helyezve), 373. (s.v. Guilielmus [Vilermus, Gilbert] 1379-84: győri pp.), 888. (s.v. Guilielm. de Gascogna; 1377: larinói pp.), 904. (s.v. Guilielm. Guindatius 1394: a nápolyi érs.; azonos?) - Eubel I:199, 282, 360, 446. (1357. VII. 16: Comacchio, 1371. XI. 24: Siena, 1377. X. 2: Győr pp-e) - Schem. Jaur. 1968:36.

eredetileg a B betűben jelent meg