🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gasparich
következő 🡲

Gasparich Ferenc, Gašparić (Zágráb, Zágráb vm., 1822. ápr. 2.-Zágráb, 1893.): fölszentelt püspök. - 1845. IV. 20: szent. pappá. A ppi hivatalban írnok, ppi titkár, majd szertartó. Vugroveci plnosból 1860: zágrábi knk., 1868: c. prép., 1870: komorogdi főesp., a bolognai CIH rektora. 1884. XI. 13: castoriai fszt. pp. - Utóda a castoriai c-en 1913. VII. 1: Gossmann Ferenc. 88

Matković 1888:CXXXI. (943.) - Ritzler-Sefrin VIII:190. (†1897. VII. 21. előtt, ez utóda kinevezési napja)

Gasparich Kilit Márk, OFM (Cirkovlyán, Zala vm., 1810.-Pozsony, 1853. szept. 2.): hitszónok, vértanú. - A középisk. alsó o-ait a nagykanizsai piar. gimn-ban végezte, 1827. X. 23: lépett a r-be (→mariánus ferences rendtartomány). 1833: pappá szent. Szentantalon hitszónok, Pesten hitszónok és nev. 1838. III. 13-18: a pesti árvízkor életeket mentett. Ez évben Szentantalkolostorba helyezték, onnan Szombathelyre került. Elöljárói bizalmatlansága miatt kilépett a r-ből, visszatért szülőfalujába. 1848: a függetlenség híve, tp-ról tp-ra járva ismertette a jobbágyfölszabadítási törv-t, s mozgósított a betört cs. csapatok ellen. A zalai nemzetőrség egyik vez-je és vál. tábori lelkész, 1848. IX. 29: részt vett a pákozdi csatában, hadnagy, majd főhadnagy. 1849 nyarán Perczellel Bem seregében küzdött, Világos után a nagyszebeni cs. hatóságok nagykanizsai jelentkezésre kötelezték. Útlevelet szerzett, Hetéssy Gábor névre állította ki (később a Farkas, majd a Vörös nevet is használta). 1850. III: Budán, a Császár-fürdőben lakott, álnéven cikkeket írt a Pesti Naplóba. Pesti ismerőse, Simonyi Antal festő megismertette az utópista szocializmussal. A Mack-Jubál-összeesküvés részese, 1851 nyarától Balatonfüreden élt. 1852. II. 9: Gyöngyösön besúgás nyomán letartóztatták, ügyét a pesti, majd a bécsi haditörvényszék tárgyalta. Halálra ítélték, VIII. 30: megfosztották papi rangjától, IX. 2: fölakasztották. - M: Egyh. beszéd, 1838-iki árvíz elmultával... Pest, 1838. - Az út, igazság és élet... Uo., 1839. - Korszerű szózat... Uo., 1840. - Szózat a káromkodás ellen. Uo., 1841. - Álnevei: Hetéssy Gábor; Öreg bíró; Parrag (mind P. Napló, 1850-52). 88

Farkas 1879:161. - Szinnyei III:1036. - Haller Jenő: Rózsák és tövisek között a bitófáig. G. M. muraközi vt. emlékezete halálának 80. évford-ján. H.n., 1933. - Vigilia 1948. III. 3. (Kovács Septimus OFM: G. K.) - A föld megőszült. 1. köt. Bp., 1985:447. (naplórészletével) - Gulyás X:499. (s.v. Gasparics)