🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gassendi
következő 🡲

Gassendi, Pierre, Gassend (Champtercier, Digne m., Fro. 1592. jan. 22.-Párizs, 1655. okt. 24.): pap, matematikus, filozófus. - 1616: Aix-ben a fil. tanára, 1617: sztelték pappá. 1645-48: a párizsi kir. koll-ban a mat. tanára. - Anélkül, hogy eretnekségbe tévedt volna, szembeszállt az arisztotelészi-skolasztikus természetfil-val. Atomokra épülő anyagelméletet dolgozott ki, de →Epikurosz felfogásával ellentétben az atomok létét és számát végesnek tartotta. ~ ezáltal kísérletet tett az atomizmus és a ker. kozmológia, a mechanikus természetmagyarázat és a skolasztikus metafizika összehangolására. Szerinte az atomok testekké kapcsolódása nem a véletlen, hanem Isten műve. A keletkezés tényét magyarázat nélkül hagyta, az értelem és akarat valóságát nem tagadta, a szellemi lélek mellett föltételezte a vegetatív és a szenzitív lélek létét is. Foglalkozott az →igazság kritériumaival, bevezette a fiz-ba az üres tér fogalmát. - Fm: Commentarius de vita, moribus et placitis Epicuri. Lyon, 1649. - Syntagma philosphiae Epicuri. Haag, 1659. V.Lá.

LThK 1930. IV:296. - Simonyi 1994.