🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gedeon
következő 🡲

Gedeon (héb. 'kétélű kard' v. 'kardforgató', más értelmezés szerint 'sebzett kezű'): Izrael bírája. - Joás fia Abiezer nemzetségéből, Manassze törzséből; egyike Izr. ún. nagybíráinak. Bír 7,1; 8,29.35; 9; 2Sám 11,21 Jerubbaal néven említi. Jahve angyala fölszólította Ofrában, hogy szálljon szembe a midianitákkal (Bír 6,11-24). ~ Jahve parancsára lerombolta Baal oltárát és az aserákat, ezért kapta a Jerubbaal nevet (6,25-32). Amikor Midián, Amalek és Kelet fiai átkeltek a Jordánon, ~ sereget gyűjtött (6,33-35). Jelet kért és kapott Jahvétól arra, hogy Jahve az ő kezével menti meg Izr-t (→Gedeon gyapja). Ain-Hárodnál az Úr a gyűjtött sereget egy próba révén lecsökkentette 300 főnyire (7,1-8). ~ az Úr szavára lement az ellenség táborába, és meghallotta az egyik midianita álmát: Joás fia fog győzni (7,9-15). Ezen fölbátorodva egy harsonákkal és fáklyákkal fölszerelt kis csapattal rajtaütött az ellenségen, és legyőzte (7,16-22). Izr. fiai üldözőbe vették a midianitákat, s 2 fejed-üket is elfogták, Orebet és Zebet (7,23-25). Efraim fiaiban fölébredt a féltékenység, de ~ lecsendesítette őket (8,1-3), s útját folytatva elfogta Midián kir-ait, Zebachot és Szalmunnát (8,10-12), majd megbüntette a Jordántól K-re fekvő városokat, Szukkotot és Penuelt, amelyek szembeszegültek vele (8,4-9.13-17), és az elfogott midianita kir-okat is megölte (8,18-21). Meg akarták tenni kir-nak, de elhárította, a zsákmányból viszont elkért mindenkitől egy-egy gyűrűt, és →efodot csináltatott belőle, ennek egész Izr. „odaadta magát” (8,22-27). - Többen úgy vélik, hogy ~ tört-ében 2 hagyomány különíthető el. Az egyik a hamis ~ról szól, aki Abiezer nemzetségéből való 300 emberrel megverte Midián kir-ait, Zebachot és Szalmunnát. A másik az igaz ~ tört-e, aki Izr. több törzsének segítségével legyőzte a midianiták fejed-eit, Orebet és Zebet. A 2 hagyományt később összedolgozták az amalekitáknak és Kelet fiainak bevonásával. Annyi bizonyos, hogy ~nak eredetileg nem volt köze Jerubbaalhoz és Abimelekhez. A Zsolt 83,12 ~ tört-ére utal; Iz 9,3; 10,26 szintén. - Az egyházatyáknál ~ Krisztus, a szabadító előképe. - Ikgr. Önálló alakként, a →pátriárkák sorában ábrázolták, főleg fr. katedrálisok Mária-kapuin (Laon, Amiens, Freiburg, Münster kapuja, 13. sz. vége), olykor lovagként sisakot és páncélt visel. A ~-tört. gyapjúcsodán kívüli jelenetei a 17-18. sz. fest-ében tűnnek föl: ~ áldozata (F. Bol festménye), a 300 harcos kiválasztása a Jordánnál, ~ győzelme. - Attrib-ai: gyapjú, összetört korsó (a midianiták elleni csatára utal), edény (melybe a harmatot gyűjtötte össze). - Ü: a RM-ban Józsuéval együtt szept. 1. **

BS VI:85. - BL:481.

Gedeon (1906-ig Kupár [Cupariu]) Rezső Béla (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1866. nov. 5.-Belényes, 1910. ápr. 16.): g.k. lelkész, tanár. - A gimn-ot és a teol. 3 évf-át Szatmárnémetin végezte. Belépett a Nagy Szt Bazil r-be, egy é. a munkácsi ktorban élt. 1892: a máramarosszigeti jogakad. növ-e és a rum. kultúregylet alpref-a. 1894: Pável pp. fölvette a nagyváradi egyhm-be, s a bpi egy-re küldte a m., rum. és ném. irod. tanulmányozására. Bár rum. származású volt, a →Görög Szertartású Katolikus Magyarok Országos Bizottságának megszervezésekor a titkári teendőket ~ látta el. Összeállította a m. lit. nyelv szentesítését kérő emlékirat első változatát, melyet végleges formában a g.k. m-ok róm. zarándoklatukon, 1900: adták át XIII. Leónak. 1899: Pavel pp. titkára. 1901. XII. 19: pappá szent., majd a belényesi g.k. gimn. tanára. Nagykárolyba pályázott lelkésznek, de a m. hívek nem fogadták el papjuknak. - ~ a m-rum. testvériség ap-a volt, s ostorozta azokat, akik a két nép közti ellenségeskedést szították. Munk. volt a Szatmár és Vidéke, a Kereszt, a Felvidéki Sion, a Máramaros, a Magyar Állam, az Alkotmány, a Hittudományi Folyóirat, a Revista Catolica, a Gutinul és a Dreptatea c. lapoknak. - M: A hit fegyvere. Imakv. Bp., 1897. - Szerk. 1888: a Szatmár, 1894: a máramarosszigeti Szabad Sajtó c. lapokat. - Álnevei és betűjegye: Gedeon (Alkotmány 1898-1906); Graecus; Hierotheus; x+y (1903). 88

Szinnyei VI:511. - Schem. Gr. Mv. 1900:268; 1909:326. - Alkotmány 1910:91. sz. - Egyh. Közl. 1910:16. sz. - Szabó 1913:339. - Gulyás 1956:588. - Gulyás X:573.

Gedeon Vilma, SJC (Korompa, Szepes vm., 1904. júl. 28.-Balatonfüred, 1950. márc. 12.): szerzetesnő. - Apja János, r.k., gyárvezető, anyja Kovács Ilona, r.k., htb. 1935. I. 19: Szegeden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1937. VI. 4: uitt, örök esküjét 1946. VI: Balatonfüreden tette. 1937: Szegeden elöljáró, 1940. XI: Balatonfüreden a Korda üzletben eladó.  r. k.


Gedeon Klára M. Fabiola SZINT (Debrecen, Hajdú vm., 1902. márc. 19.–Esztergom, 1945. nov. 9.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1924. II. 1: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1928. VII. 14: uitt tette. A zárda ápolónője volt. r.k.