🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Geiger
következő 🡲

Geiger Mátyás, SJ (Kolozsvár, Kolozs vm., 1720. aug. 24.-Győr, 1798 k.): tanár, igazgató. - 1738. X: Kolozsvárt lépett a JT-ba. 1745: Budán, majd Kolozsvárt a mennyiségtan tanára. 1760: a Theresianum, 1763: a nagyszombati érs. konviktus, 1768: a soproni nemesi nev. int. ig-ja. 1773 u. Győrött a nemes ifjak nev-je. Mária Terézia c. muraszentkereszti apáttá nevezte ki. II. József megfosztotta hiv-ától. Járatos volt a ném., fr., ol., ang., tör. és rum. nyelvben is. - Fm: Cineres pretiosi... Nagyszeben, 1744. - Fêtes celebrées... Nagyszombat, 1765. 88

Szinnyei III:1091. (*febr. 24.) - JTÉ 1942:388. (*aug. 24.)

új