🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerecze
következő 🡲

Gerecze Péter (Dés, Belső-Szolnok vm., 1856. máj. 23.-Pestújhely, 1914. nov. 2.): művészettörténész. - A középisk-t Szamosújvárt Fogarasy Mihály pp. költségén és a kolozsvári lyceumban a r.k. fiúnev. növendékeként végezte. Kolozsvárt 1881: m-ném. tanári okl-et és doktorátust szerzett. A pécsi áll. főreálisk., 1893. IX: Bpen a VI. ker. főreálisk. tanára. Munkássága az őskortól a kortárs műv-ig terjedt, legjelentősebb műveiben a kk., főként a romanika emlékeivel foglalkozott: a pécsi szegyh. és a somogyvári bencés apátság kk. részleteinek elemzésével a stíluskritikai módszer egyik hazai úttörője. A Műemlékek Orsz. Biz-a tagjaként elkészítette a mo-i műemlékek első lajstromát. A pilisszentkereszti ciszt. ktor föltárásának megindítója. - M: Kazinczy Ferenc vallási és bölcseleti nézetei. Pécs, 1881. - A pécsi szegyh. külseje. Uo., 1888. (Klny. Főreálisk. Értes.) - Székely népballadák fejtegetve. Uo., 1889. - Madách és Az ember tragédiája. Uo., 1889. - Vez. a pécsi szegyh-ban. Uo., 1891. (ném-ül is) - A pécsi szegyh., kül. tek. a falfestményeire. Bp., 1893. - Négyesi Szepesy Ignác br. pécsi pp. és emlékszobra. Pécs, 1893. - Szt Simeon ezüst koporsója Zárában. Bp., 1895. - A Biblia és a műv-ek. Uo., 1898. - A képzőműv-ek tört. Morvay Győzővel. Bp., 1901. - A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irod-a. Uo., 1906. (Klny. Mo. műemlékei 2. köt.) - Betűjegye: -e (Archeol. Ért. 1895). L.P.

Szinnyei III:1147. - Pallas VII:929; XVII:586. - Archaeológiai Értes. 1914:433. (Nekr.) - Építő Ipar 1914:398. - Vasárnapi Újs. 1914:45. (Nekr.) - Tört. Szle 1915:319. - MÉL I:586. - Művelődésügyi Tájékoztató 1965:1. sz. (Dankó I.: ~ élete és munkássága) - Építés-Építészettud. 1978:355.