🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerely
következő 🡲

Gerely (1892-ig Geiduschek) Józsa Jolán (Bp., 1882): polgári iskolai tanár. - Tanítói, 1904: polg. isk. számtan-mértan tanári okl-et szerzett a bpi angolkisasszonyoknál. 1903-10: tanító a bpi el., 1911-24: a polg. isk-ban. Nyugdíjasként a bpi szoc. nővérek házában élt. Szak- és napilapokba főként tanügyi cikkeket írt. Az 1910/20-as években főként ford. 1930-44: írta kat. szellemű leányregényeit s a leányifj-nak szánt ped-önnevelési témájú kv-eit. E témakörökben az egyik legnépszerűbb - s a korabeli kat. leánynev. szakemberei által elismert és ösztönzött - hazai írónő. Külf. lelkikv-eket is leford., maradandó értékű Selma Lagerlöf reg-einek ford-a. - M: Kis képes biblia. I-II. o. Bp., 1898. - Vezérkv. a bibliák tanításához. Uo., 1899. - Kis képes biblia. III-VI. o. Uo., 1900. - Szert-tan. Uo., 1902. - Szert-tan középisk-k számára. Uo., 1902. - Szert-tan polg. isk-k sz. Uo., 1902. - Biblia polg. isk. sz. Uo., 1903. - Bpi biblia I-II. o. Uo., 1909. - A vt. kirnő. Írta D. L. Coloma. Ford. Uo., 1909. (Családi regénytár 53-54.) - Boy. Írta uő. Ford. Uo., 1911. (uaz 63-64.) - G.k. biblia I-II. o. Uo., 1915. - Ő tudja miért. Írta Elinor Glyn. Ford. 1-2. köt. Uo., 1917. - Henriette szerelme. Írta François Coppée. Ford. Uo., 1918. - Csampó láma zarándokútja. Írta Sven Hedin. Ford. Uo., 1922. - Csampó láma a nomádok földjén. Írta uő. Ford. Uo., 1923. - A számkivetett. Írta Selma Lagerlöf. Ford. Uo., 1922. - Jeruzsálem. Írta uő. Ford. 1-2. köt. Uo., 1927. - Mártika, a kis kereszthordozó. Rákospalota, 1930. - A mai leányok útja. Bp., 1932. (Ném-ül: Wege d. Mädchen. Ford. K. V. Máriássy. Paderborn, 1934) - Egy élet egy lélekért. Bp., 1933. - A művelt leány. Uo., 1933. - Add nekem a szívedet. Uo., 1934. - Egy „kis lélek” a „kis ösvényen”. Filippetto Mária élete 1912-1927. Ford. Rákospalota, 1934. - Hivatás v. robot. A dolgozó leány. Bp., 1934. - Lelki harc. Írta L. Scupoli. Ford. Rákospalota, 1934. (Lelki kultúra kv-ei 1.) - Szűz Mária és a szíve. Írta E. M. Valori. Ford. Uo., 1935. (Lelkiélet kis kv-ei 15.) - Ki vagyok? Bp., 1936. (Ném-ül: Wer bin ich? Ford. K. V. Máriássy. Paderborn, 1937) - Elmélkedések az evang-ról. 1-3. köt. Írta Beaudenom. Ford. Bp., 1936. - Gyermekeink boldogságáról van szó! Rákospalota, 1937. (Lelkiélet kis kv-ei 25.) - Ha tudnád... Bp., 1938. - Margit anya. Szt Margitról nev. Mária anya, a Mária Reparatrix szerzetestársaság tagja 1867-1932. Ford. Uo., 1938. - A bocsánatos bűn. Írta A. Beltrami. Ford. Rákospalota, 1939. (Lelkiélet kis kv-ei 32.) - Szűz Mária nyomában. Uo., 1939. (uaz 34.) - Önátadás. Írta J. Schrijvers. Ford. Uo., 1940. (Lelki kultúra kv-ei 11.) - Isten vésője alatt. Janssen Arnold, a steyli missziós művek alapítója. Írta S. Kasbauer. Ford. Kőszeg, 1941. - Életünk a sztmise tükrében. Rákospalota, 1941. (Lelkiélet kis kv-ei 36.) - Majd ha asszony leszek... Levélreg. Bp., 1943. - A Szűzanya hív téged. Rákospalota, 1944. - Egy m. nagyasszony. Szentkereszty Janka brnő élete. Hol, mikor? - Betűjegye: G. J. (Egyh. Közl. 1910). 88

M. közalkalmazotti alm. Bp., 1938:150. - Gulyás 1956:555. - Gulyás X:708.

Gerely (1892-ig Geiduschek) József (Bp., 1871. júl. 22.-Bp., 1915. szept. 16.): pap, minisztériumi előadó. - G. Józsa Jolán bátyja. A teol-t Bécsben végezte. 1894. II. 17: esztergomi egyhm-s pappá szent., Bpen hittanár. 1898: Esterházy Móric gr. családjánál nevelő, 1906: a főreálisk. hittanára. 1912: gr. Zichy János kultuszmin. alatt a VKM referense, 1913: múz. és kvtári másodelőadó. - 1902. VIII. 19-től haláláig szerk. az Egyh. Közlönyt. 1906: magához váltotta a Magyar Szemlét, VII. 4-ig szerk., ekkor eladta. 1908-ig a kerszoc. Új Lap napilap főszerk-je. 1907: a Kat. Sajtóegyesület alapító főtitkára. - Fm: Sion. Topográfiai tanulm. a régi Jeruzsálemről. Bp., 1895. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Kis képes biblia vagyis az üdvösség tört. Az el. isk. 1-2. és 3-5. o. számára. Uo., 1896. Ném., tót, vend nyelven is sok kiad-ban. - Bibliai lex. 1. köt. Uo., 1897. - A Miatyánk kv-e. Uo., 1902. - R.K. szertartástan. Népisk. (polg., képzők) sz. Uo., 1902. - Anthelme, Paul: A lelkiismeret. Dráma 5 fv. Ford. Uo., 1903. - A kat. sajtó ügye. Uo., 1908. - A kat. sajtópártolás orsz. szervezete. Uo., 1908. - A katechézis az apostolok idejében. H.n., 1910. -1896. I-XII: az egri Tanítsatok főmunk., 1902. VII-1906: az Egyházi Közlöny fel. szerk-je. - Betűjegyei az Egyh. Közl-ben: #; G.; LY; ly; 88

Egyh. Közl. 1913:1/2. sz. (Arck.); 1915:38. sz. (Hivatal József) - Gulyás X:710. - Viczián 1995:170.


Gerely (1892-ig Geiduschek) Józsa Jolán (Budapest, 1882–): Lásd MKL IV:51. – 1919: vezetésével alakult meg az első leánycserkész csapat, Szt Ágnes Szövetség néven. 1920–22: a →Magyar Cserkészszövetség Leánycserkész Intéző Biz. eln-e. Feladatuk volt az önálló Magyar Leánycserkész Szövetség létrehozása, amelyre már Lindenmeyer Antónia vezetésével és Zimmermann Rózsi főtitkársága mellett 1923. XII. 27: került sor. – M: A művelt leány. 1944. Bo.J.–Fe.Má.