🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gergely, X.
következő 🡲

Gergely, X., B., Tebaldo Visconti (Piacenza, Emilia, 1210 k.-Arezzo, 1276. jan. 10.): IV. Kelemen utódaként 1271. IX. 1-1276. I. 10: pápa. - Diákonusként lett a piacenzai Szt Antal-baz. knk-ja. 1236: a szintén piacenzai származású Jacobus de Pecorara OCist bíb-t IX. Gergely azzal a megbízással küldte a városba, hogy a megválasztandó pp. miatt veszekedő papságot békítse meg. A bíb. bizalmába fogadta ~t, és magával vitte további útjára Lyonba, ahol knk. stallumot szerzett neki, majd Liège-be, ahol kinev. főesp-sé, de fölmentette a helybenlakástól, hogy mellette maradhasson. ~ betegsége miatt 1241: nem tudta elkísérni a bíb-t a róm. zsin-ra, amelyet II. Frigyes azzal tett lehetetlenné, hogy útközben elfogta az oda igyekvő pp-öket, Pecorarát is, és bebörtönözte. ~ később utánament és mindent megtett a kiszabadításáért. Visszatérve Liège-be 283 pléb-ra felügyelt, közben 1248-52: a párizsi egy-en tanult. Szt Bonaventura, Aquinói Szt Tamás diáktársa, Szt IX. Lajos, a későbbi IV. Kelemen és V. Ince barátja lett. 1252: visszatért Liège-be, 1265: Kelemen p. Fieschi bíb., angliai legátus mellé rendelte, hogy csillapítsák le a Monfort Simon-féle lázadást és vegyék rá a kir-t a keresztes háborúra. A lázadást sikerült is lecsillapítaniuk, III. Henrik fia, Edvárd ezért fogadalmat tett a keresztes háborúra. Megszületett a nagy terv: IX. Lajos a fr. sereggel É-Afrikában, Edvárd az ang. sereggel Palesztinában támad és Jeruzsálemnél találkoznak. ~ Edvárdot kísérte. A tervet Lajos halála meghiúsította. Közben 1271 késő őszén kapta ~ a hírt, hogy Viterbóban, 3 é. konklávé után IX. 1: megválasztották p-nak. Elindulása előtt még elzarándokolt Krisztus sírjához, és fogadalmat tett, hogy háborút indít Jeruzsálem visszafoglalásáért. Rómába érve pappá, majd pp-ké szent., 1272. III. 27: megkoronázták. 1274-re egyetemes zsin-ot hívott össze Lyonba, hogy megoldást találjon a két legégetőbb kérdésre: a K-i és Ny-i egyh. egységére és a keresztes háborúra. Míg Lyon felé utazott, a nagyobb városokban mindent elkövetett terveiért, de nem sok meghallgatásra talált. V. 7: nyitotta meg a 14. egyetemes, a II. →lyoni zsinatot. A létrejött egység sajnos nem lett sem ált., sem tartós. Nagyon fontos lett a zsin. Ubi periculum konst-ja, mely meghatározta a →konklávé rendjét, hogy a későbbiekben el lehessen kerülni a túl hosszú széküresedést. I. Rudolf választását ismerte el, de halála megakadályozta a keresztes háború megszervezését. Az arezzói dómban temették el. - 1275. IX. 20: Gerardus de Mutina p. alesperest küldte Mo-ra (Szlavóniába) és Lengyo-ba, hogy a lyoni zsin. határozata értelmében szedje be az egyh-ak 6 é. jövedelmének a tizedét a Sztföld megsegítésére. Ebből maradt fönn az első hazai p. számadás. - ~ erősítette meg 1272: Miklós tinnini, Roland boszniai, István nónai, 1274: Yula Miklós tinnini, 1275: András egri, VII. 11: Gergely csanádi, X. 27: Kőszegi Péter veszprémi pp-öt. - Tiszt-ét VIII. Orbán 1713. IX. 11: hagyta jóvá. - Ü.: jan. 9. - Utóda 1276. I. 21: B. V. Ince. T.J.

BS VII:379. - Mondin 2001:295.