🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gergely, XIII.
következő 🡲

Gergely, XIII., Hugo Boncompagni (Bologna, Romagna, 1502. jan. 1.-Róma, 1585. ápr. 10.): Szt V. Pius pápa utódaként 1572. V. 13-1585. IV. 10: pápa; a katolikus megújulás pápája. - Bolognában tanult, uo. 1531: jogtanár. 1539: p. szolgálatba lépett. Abbreviator és klerikusból 1558. VII. 20: Viesti pp-e. 1560: lemondott, hogy minden erejét a →trienti zsinatnak sztelhesse. Jelentős része volt a zsin. okmányainak megfogalmazásában. 1565. III. 12: bíb., VII. 13: spo-i legátus. II. Fülöp sp. kir. választatta meg p-vá. - P-ként mindent megtett az Egyh. megújulásáért. Támogatta III. Henrik fr. kir-t a →hugenották elleni harcában, az ang-ok ellen lázadó íreket és a németalföldi sp. ellenreformációt. Lengyo-ban megerősítette a kat. egyh-at, de a svéd rekatolizáció, az orosz ort-okkal való kapcsolatkeresés és egy törökellenes szöv. létrehozásának terve sikertelen maradt. Mindenütt segítette a →szemináriumok megalapítását. Ő maga Rómában alapította az ang., gör., örm., maronita koll-okat. A ném-ekre különös gondja volt, alapítványával megmentette a →Collegium Germanicumot. ~ alapította 1579. III. 1: a →Collegium Hungaricumot, s 1580. IV. 13: egyesítette a Collegium Germanicummal (→Collegium Germanicum-Hungaricum). 1582: bevezette a →naptárreformot, újjászervezte az Index Kongregációt. Újra elítélte Michel →Bajust, aki alávetette magát ítéletének. 1582. IV: Antonio Possevino SJ-t küldte követül Báthori István erdélyi fejed-hez, hogy közvetítsen a fejed. és I. Rudolf kir. között. - ~ erősítette meg 1573: Liszthy János győri, V. 15: Radéczi István egri, V. 15: Monoszlay János zágrábi, V. 15: Melegh Boldizsár csanádi pp-öt, VI. 5: Verancsics Antal bíb-t, VI. 9: Draskovich György c. kalocsai érs-et, VIII. 26: Matkovics Antal boszniai, 1578. IV. 25: Draskovich György győri, X. 27: Mossóczy Zakariás váci, 1579. II. 6: Telegdi Miklós pécsi, 1581: Paulinus Péter szerémi, 1582. III. 28: Mossóczy Zakariás nyitrai, IV. 29: Pethe Márton váci, 1538. VII. 16: Piperkovity Mihály zenggi, VIII. 8: Cernota András c. szkardonai, X. 14: Mathisy István csanádi pp-öt, 1584. VII. 23: Báthori András bíb-t, 1585. III. 8: Heressinczy Péter zágrábi pp-öt. - Utóda 1585. IV. 24: V. Sixtus. T.J.

LThK IV:1188. - Mondin 2001:455.