🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gergye
következő 🡲

Gergye Béla [álnév?] (?-?): gyógyszerész(?) Tatabányán. - M: Forgácsok. Rajzok a kat. hitélet köréből. Tata, 1931. - „Én Uram és én Istenem”. Rajzok a kat. hitélet köréből. Uo., 1932. - Egyedül. Krónikás énekek. Dombóvár, 1938. - Szívem harang, megkongatom. Versek. Uo., 1938. - Mécsfény a koromsötét éjszakában. Élményeim a 34. Euch. Világkongressz. egy napján. Bp., 1939. - A papi hivatásról és méltóságának megtartásáról. Dombóvár, 1941. 88

Gulyás X:763.

Gergye Győző (Ónod, Borsod vm., 1902. máj. 27.-Dunaföldvár, 1981. jan. 18.): plébános. - 1926: pappá szent. és teol-ból drált. Nagynyárádon, 1927: Pécsbányatelepen kp., 1929: Pécsett hitokt., 1931: kp., 1948: Dunaföldvár plnosa, c. prép. - M: Szentmiseáldozat és Oltáriszentség. Csögl Jánossal és Dörnyei Istvánnal. Bp., 1972. - A szentségek életértéke. Uazokkal. Uo., 1973. - 1922. I/II-XI: Kelemen Andorral, 1936. V.-1944. XI. 1: egyedül a Pécsi Katolikus Tudósító fel. szerk-je. 88

Schem. Qu. 1963:99; 1981:303. - Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:275. (544.) - Gulyás X:763.

Gergye János Ipoly, OPraem (Győrvár, Vas vm., 1883. dec. 17.-Szombathely, 1958. máj. 6.): prépost. - Apja János r.k., szikvízgyári üzletvezető, anyja Takács Anna r.k., htb. A szombathelyi Premontrei Gimn-ban 1902: éretts. Csornán 1902. VIII. 15: lépett a →premontreiek rendjébe. 1903. VIII. 15: első, 1906. VIII. 15: örök fogad-át uitt tette. A teol-t Csornán és Bpen a →Norbertinumban végezte. Győrött 1907. VIII. 18: sztelték pappá. A bpi tudegy-en 1908: lat-gör. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. - 1906: Keszthelyen, 1923: Szombathelyen gimn. tanár. 1928: Csornán prép. Türjén 1936-50: könyvtáros, 1948-50: jószágkormányzó, házgondnok is. A szétszóratás után uitt lelkész. r.k.

Gergye Lénárd Károly, OSB (Torony, Vas vm., 1858. okt. 22.-Esztergom, 1896. ápr. 27.): gimnáziumi tanár. - 1877. VII. 29: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1883. VII. 1: ünn. fog-at tett, VII. 6: pappá szent. 1884: Komáromban gimn. tanár, 1885: Pannonhalmán főisk. tanár és főapáti szertartó, 1886-96: Esztergomban a hittan, a mennyiségtan, a lat. és m. nyelv gimn. tanára. - M: Ókori philosophusok tanítása az istenség mivoltáról. M. Tullius Cicero phil. művei nyomán. Komárom, 1885. (Klny. Bencés gimn. értes.) - Qu. Horatius Flaccus szatírái. 1-2. füz. Magyarázata. Bp., 1896. (Lat. Isk. Classicusokhoz Való Praeparatio 19., 21.) 88

Szinnyei III:1165. - Balogh 1940:43. - PN 1986:118. (918.) - Gulyás X:763.