🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerizim
következő 🡲

Gerizim, Garizim (Dzsebel-et-Túr, 868 m): a zsidók és a →szamaritánusok szent hegye, a régi Szichemtől délre, az →Eballal szemben. - Kr. e. 722 u. az asszír kir. parancsára egy fogságba esett zsidó papot visszaküldtek Szamariába, hogy a telepeseket tanítsa meg Izr. vallására. Izr. Istenét így a szamaritánusok is magukénak vallották. Mikor azonban a szamaritánusok a →babiloni fogságból 538 u. visszatérő zsidókhoz csatlakozni akartak és segíteni akartak a tp. felépítésénél, a törvényhű zsidók elkergették őket, mondván, hogy nem tiszta zsidók, és pogány szokásaik is vannak, melyeket az asszíroktól vettek át. Ezért a szamaritánusok a ~ hegyén saját tp-ot építettek, Mózes 5 kv-ét ők is szt kv-üknek tekintették, és a jeruzsálemi tp. mintája szerint áldozati kultuszt szerveztek. - A ~ hegyét azonban a zsidók is sztnek tekintették, mint a szamaritánusok, mert a hagyomány szerint itt, az Áldás hegyén állt az oltár, melyet még Józsue állított föl (8,30). A zsidók mind a ~et, mind az Ebal-hegyet megpróbálták elvitatni a szamaritánusoktól, állítván, hogy a két hegy nem is Szamariához, hanem a Jordán völgyéhez tartozik. - Kr. e. a 2. sz: a zsidók Mózes 5. kv-ében (MTörv) olyan javításokat végeztek, melyek a szamaritánusok ellen irányultak: a ~ helyére a Szamariában vallásilag teljesen jelentéktelen Ebal nevét írták (MTörv 27,4). Válaszként a szamaritánusok fontos izr. hagyományokat (pl. Izsák föláldozását, Jákob álmát) teljesen alaptalanul a ~mel kapcsoltak össze. - Josephus Flavius elbeszéli, hogy azt a tp-ot, melyet Kr. e. 322: a ~en építettek, Kr. e. 107: a hasmoneus főpap, Johannesz Hürkánosz leromboltatta, s többé nem építették föl (ZsidTört. VIII, 4. sk.). A ~ mégis a szamaritánusok szt hegye maradt, évről évre itt ülik meg a húsvétot (bárányt áldozva). 1948-49: Jeruzsálem és Lod között föltártak egy vsz. Kr. u. a 4. sz-ból való →zsinagógát, mely nem Jeruzsálem, hanem a ~ irányába van tájolva! - A ~ csúcsának D-i oldalán még ma is látható a régi áldozóhely és egy bizánci tp. (5. sz.) maradványa; az É-i oldalon a Hadrianus által emelt Zeusz-tp. romjai maradtak fönn. **

BL:487. - Kroll 1993:256.

új