🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerla
következő 🡲

Gerla, Gurla, Gwrla, gerlai apátság, Békés vm.: egykori kolostorok. - a) 1259: egy okl. említi a gwrlai apátot. Bunyitay szerint a Fehér-Körös egy szigetén a 19. sz. 1. felében hatalmas romok állottak és a „monostor-ere” és „monostor szigete” helynevek is az apátságra utalnak. 1332-37: a pápai tizedjegyzék csak a falu papját említi. Rendi hovátartozása ismeretlen. - b) 1531: az Ábrahámfi család kérésére obszerváns ferencesek telepedtek ~ba. 1535: 8 pap és 5 testvér lakta. 1537: a tart. definitorium a hely elhagyására szóllította fel a szerz-eket. 1996: puszta Békés és Gyula között. - Címét viselte: 1878: Makáry István ceglédi plnos, 1898: Balás Lajos váci, 1906: Pozsgay József pécsi, 1917: Kramp János csanádi knk. - 1995: a szeged-csanádi egyhm-ben adományozzák. H.F.

Schem. Mv. 1896:187. - LBE:246. - Bunyitay II:385, 448. - Et. Eml. II:468, 471, 478, 489. - Karácsonyi II:58. - Györffy I:507.