🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerlei
következő 🡲

Gerlei József Ignác, OP (Bp., 1919. nov. 24.-): író. - A középisk-t a bpi Szt István Reálgimn-ban, majd rövid au-i kitérő után 1940: a bpi Zrínyi Gimn-ban végezte. Fél éven át házitanító, majd a Franklin Társ. kiadójában dolgozott. 1942. X. 17: lépett a r-be, Szombathelyen novíc., a bpi főisk-n 3 é. fil-t és 4 é. teol-t tanult. 1947. VI. 22: pappá szent. 1949: Szombathelyen (Szt Márton) s-lelkész, a r. föloszlatása után kp. Csehimindszenten, 1951: hitokt. Szombathelyen. 1955: s-lelkész Csehimindszenten, 1958: Gencsapátiban. 1963 óta Bpen a városmajori tp. kisegítő lelkésze. Ábrázolásmódja fojtott, tragikus, vonzódik a kisemberek felé. Írásait 1940-41: az Élet, 1950-től a Vigília, 1960-tól az Új Ember, 1969-től a Kat. Szó közli. Első reg-e 20 é. késéssel jelent meg. - M: Krakkói kávéház. Novellák. Bp., 1981. - Népszámlálás. Reg. Uo., 1983. - Aranykagyló. (M. Requiem. Reg.) 1-3. köt. (1996: Kz.)  D.E.

Cat. OP 1948:27. - Schem. Sab. 1972:163. - Vigilia repert. 1987:343.