🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Geszler
következő 🡲

Geszler György (Bp., 1913. febr. 1-): zongoratanár, zeneszerző. - 1931-35: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk-n zeneszerzést Siklós Alberttől tanult, a zongora tanárképzőben Keéri Szántó Imre tanítványa. 1935-49: a Főv. Zeneisk. Szervezet, 1961-75: nyugdíjazásáig a XI. ker. Áll. Zeneisk. zeneelmélet, zeneszerzés és zongoratanára. - Zenekari és versenyművei: 2 zongoraverseny (1935, 1943), Szt György lovag (nyitány 1937, átd. 1949), Petőfi-szvit (1937), C-dúr szimfonietta (1941), Hegedűverseny (1956), Variációk gordonkára, zenekar (1968), kamarazene: 2 fuvola-zongoraszonáta (1955, 1959), 2 gordonka-zongoraszonáta (1959, 1962), 2 vonósnégyes (1959, 1960), Gitártrió (1960), Vonóstrió (1961), 14 m. karácsonyi ének zongorára 4 kézre (1966), Largo és Allegro deciso (hegedűre, gordonkára és zongorára, 1968), Öt Vasarely-kép (2 zongora, ütőhangszerek 1972), Zongoraquintett (1972), Sonata coordinata (zongora 4 kézre, ütőhangszerek 1973), 9 Ex Libris (zongora, hegedű, gordonka 1980), Arckép ovális, gyász és szögletes keretben (fuvola, gitár, brácsa 1982), Musica optica I-III. (zongora 4 kézre 1982), Axonometrikus Vasarely-etüdök (2 zongora, ütőhangszerek 1982); orgonaművek: Szonáta (1969), Preludium, ária és fuga C-dur és G-dur (1971, 1972), Két epistola (1980); zongoraművek: Hódolat Liszt Ferencnek (1933), két gépetüd (Búgócsiga és Síneken 1933), D-moll és C-dúr sonatina (1936, 1975), Intervallumetűdök (1941), Víz hajtja a malmot (1958), 24 preludium és fuga (1958-59), Liszt-, Schubert-, Erkel-átiratok fúvószenekarra. T.E.

ZL 1965. II:39. - Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1979:112; 1988:151. - Brockhaus II:32. - Gulyás X:846.

Geszler Ödön (Bp., 1879. máj. 4.-Bp., 1959. dec. 25.): zeneiskolai igazgató. - A bpi Orsz. Zeneakad-n Koessler János és Szendy Árpád tanítványa, majd No és Fro-ban áll. ösztöndíjas. 1908: elnyerte az Orsz. Zeneakad. Haynald-pályadíját. 1909: a szfőv. Közép- és Felsőfokú Zenetanf. énektanára, 1912: a Szfőv. Felsőbb Zeneisk., a Német u. polg. fiúisk. és a Nemz. Zenede tanára, 1917-19: a P. Napló zenekritikusa is. 1922-43: nyugdíjazásáig ig., 1923: a szfőv. zenetanf-ok szakfelügy-je, 1934-41: az Orsz. Irod. és Műv. Tanács tagja is. - Zeneszerzeményei és gyűjteményei: Pater Noster (1909), Vázlatok és képek (I-II. 1914), Gyermekjátékok (1914), Vegyeskarok (I-II. 1922), Ünnepi karok (1923), Petőfi-dalok (1935), Szimfónia (bemut. bpi Filharmónia Társ.), Vonósnégyes (bemut. drezdai kamarazene társ.), Bolond Istók (daljáték), dalok, kantáták, kórusművek, zongoradarabok. - M: Új m. daloskv. isk. használatra. A polg. isk. 1-2., 3-6. o. sz. Bp., é.n. (új kiad. 1912) (Szólamkiadások) - Vezérkv. A polg. isk. 1-2., 3-6. o. sz. 1-2. r. Uo., 1912. - A koncert-forma. Uo., 1912. (Zenetud. Kvtár 2.) - Liszt szimfónikus művei. Uo., 1912. (Uaz 6.) - Gyakorlati és elméleti énekisk. Polg. isk. sz. 1-2. köt. Uo., 1914. - Zeneműv. írások. Uo., 1923. - A Bp. szfőv. felsőbb zeneisk. 25. é. fennállása alk. kiadott emlékkv. 1912-1937. Szerk. Uo., 1937. T.E.

ZL 1930. I:367; 1965. II:39. - Brockhaus II:32. - Gulyás X:847.