🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Geyer
következő 🡲

Geyer Béla (Paks, Tolna vm., 1892): tanítóképzői tanár, zenetanár. - 1910: Baján tanítói, 1914: Bpen polg. isk. tanári okl-et szerzett. A bpi Zeneműv. Főisk-n Kőnig Péternél tanult. 1910: Szakcson tanító. 1916: zenetanári képesítést szerzett, Kalocsán, Munkácson, Szegeden, Sárospatakon, Kőszegen tanítóképzői tanár, 1931: Esztergomban az érs. tanítóképző zenetanára, a kántorképzés és az int. ffikarának vez-je, az Esztergomi Zenekedvelők Köre zenekarának karnagya, kamarazenész. Szegeden a Szegedi Dalárda társkarnagya, a Szegedi Visszhang Dalkör alapító karnagya, a soproni dalversenyen 1. díjat nyertek. - M: Petőfi: A szabadsághoz (e karművével az amerikai m-ok pályadíját nyerte, előadták Szegeden); preludiumok, ffikarok, kis zenekari művek, mű- és m. dalok, mise ffikarra. 88

Molnár 1936:385. - Osváth 1938:739.

Geyer József (Bp., 1887. ápr. 19.-Bp., 1953. júl. 25.): pap, orgonatudós. - A középisk-t Bpen, a teol-t Vácott végezte, 1910. VI. 29: itt sztelték pappá. Újhartyánban, Bagon, Zagyvarékason, Magyarnándorban és Tápióbicskén kp. Már teol. korában minden szabad idejét az orgonaépítés tanulmányozásának sztelte, magánúton zenei tanulm-okat is folytatott. 1909. V: a Nemzetk. Zenetársaság bécsi kongresszusán tűnt fel az org-építési szako. ülésein szakszerű hozzászólásaival. Barátságot kötött Albert Schweitzerrel. 1913: esztergomi egyhm-s, Bpen hitokt. lett. 1917: az org-művészek és -építők ~ vezetésével alakították az →Országos Magyar Organológiai Társaságot. 1920-35: a Zeneműv. Főisk. kvtárosa, az org-ismerettan és a lit. tanára. 1927: az Erzsébet kirné szanatórium spirituálisa, 1928: nagymarosi kp. is. 1930: fölmentették a lpászt. szolgálat alól, s kinevezték a főegyhm. org-építészének. Tervei alapján építette az →Angster gyár a szegedi dóm 5 manuálos org-ját. Az avatás alkalmából Bpen és Szegeden rendezett I. Nemzetk. Orgonakongresszuson felhívta a tp-tervezők figyelmét addig elhanyagolt akusztikai kérdésekre. 1932: Kamaraerdő lelkésze, 1932-47: a bp-hűvösvölgyi gyermekotthon spirituálisa. 1941: az Orsz. Egyházzeneműv. Tanácsban az organológia képviselője. Segítette az 1946: alakult Orgonabarátok Egyes-ének munkáját. Fro-ba, No-ba, Kanadába és más országokba össz. 100 org-t tervezett. - Cikkei a Zeneközlöny, Katholikus Egyházi Zeneközlöny, Organológia, Crescendo, Katolikus Kántor, Alleluja és Magyar Kórus c. lapokban. - M: Egységes orgonatervezet. Bp., 1914. (Klny. Zeneközlöny 1914:16, 18-19. sz.) - A művészi org. Uo., 1917. - Orsz. M. Orgonaépítési Szabályzat. Uo., 1918. - Orgonaismerettan. Uo., 1924. Főisk. jegyzet. - Studien über zeitgemässe Fragen der Orgelbaukunst. Einsiedeln, 1926-27. - Az org. ismeretének tankv-e. 1-3. köt. Bp-Szeged, 1931-48. - Az org. ismeretének alapelemei. Bp., 1938. Kz. - A templomi org. Uo., 1946. Kz. - Kis orgonakalauz - amit az org-ról a tp-igazgatónak is tudni kell. Magyar Kórus melléklete, 1948. - Az orgonaszakértő kézikv-e. Kz. - A costruire des orgues. 1950. Kz. - A zenei hangtan alapismeretei. 1951. Kz. So.F.

Chobot II:754. - Molnár 1936:385. - Ker. m. közél. alm. I:316. - Schem. Strig. 1947:225. - MÉL I:594. - Új Ember 1987. V. 10. (Solymosi F.: ~ emlékére) - Gulyás X:862.