🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Golenszky
következő 🡲

Golenszky Kandid János, OCist (Nagykanizsa, Zala vm., 1913. máj. 19.-Bp., 1977. júl. 8.): hittanár, kápolnaigazgató. - 1931. VIII. 29: lépett a r-be. 1934: teol. Innsbruckban, ahol 1938: teol. dr. VI. 29: Zircen pappá szent., apáti jegyző és főisk. tanár lett. 1940: a bpi Szt Imre gimn. hittanára, 1951-70: Nagybudapest ált. gimn-ainak hittanára. 1951: az Ulászló u. Szt Lélek lelkészség kpnaig-ja. - M: Szt Bernát és a mai élet diákja. Veszprém, 1943. (Klny. Cist. Hittud. Főisk. és a Cist. Tanárképző Főisk. évkv-e) - Evezz a mélyre! Elmélkedési anyag Clairvaux-i Szt Bernát műveiből. Bp., 1944. 88

Schem. Cist. 1942:259. - Gyászjelentés - Szolg. 1978. 38:97. - Gulyás XI:40.


Golenszky Kandid János OCist (Nagykanizsa, Zala vm., 1913. máj. 19.–Bp., 1977. júl. 8.): cserkészvezető. Lásd MKL IV:125.– A végzett ciszt diákok →Mária Kongregációjának prézese. 1941–: a bpi Ciszt. Gimn. 25. sz. Szt Imre cserkészcsapatának parancsnoka; amelynek számos tábort rendezett. 1948: a cserkészet fölszámolásakor fedő szervezeteként „Szívtestőr” csapatot hozott létre, de rövid időn belül ezt is meg kellett szüntetnie. 1948: az isk-k államosításakor állástalan lett. 1950. őszén el kellett hagynia az államosított Aga u. rendházat is. 1956–61: több alkalommal a pol. rendőrség 1–2 napra beidézte, majd internálta. – M: Evezz a mélyre! Bp. 1948. – Lángolj és világíts. Uo., 1978. Bo.J.–Fe.Má.