🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gombos
következő 🡲

Gombos, v. Bács-Bodrog vm. (Bogojevo, Szerbia): plébánia a v. kalocsai főegyhm-ben, 1968: a szabadkai egyhm. apatini esp. ker-ében. - 1390: már létezett. A török u. 1756: Doroszló filiájából alapították. Tp-át 1773: Szt László tit. szent., 1848, 1961: megújították. Org-ját (1/8 m/r) 1889: az →Angster gyár (op. 138.) építette. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve m. - Lakói 1907: össz. 2856; 1940: 2794 r.k., 8 g.k., 25 g.kel., 11 ev., 24 ref., 15 izr., 1 egyéb vall., össz. 2878; 1948: össz. 2930, 87,8 %-a magyar; 1968: össz. 2886; 1993: össz. 2566 (kb. 70 g.kel. és prot., a többi r.k.). - Plébánosai: Hervanek Edmund, Prćić Stjepan, Csajkás Antal, Fazekas Ferenc, Gubi Károly. Hu.L.

Gerecze II:174. - Schem. Col. 1912:64. - Schem. Subotic. 1968, 1993. - Miocs 1998:40.

Gombos Etelka M. Gabriella, IML (Felsőszemeréd, Hont vm., 1888. jan. 29.-Jászberény, 1960. aug. 29.): szerzetesnő. - Apja Mihály r.k., tanító, anyja Hesz Julianna r.k., htb. Sopronban 1906. VII. 2: lépett a →Isteni Megváltó Leányainak kongregációjába. 1908. VII. 16: első, 1914. VII. 29: örök fog-át uitt tette. Bpen tanári okl-et szerzett. - A budai Szt Margit Intézetet ~ elgondolása szerint tervezte dr. Fábián Gáspár. Dolgozott Komáromban, 1935: Móron, 1941-47: Győrszabadhegyen mint főnöknő. Elkötelezett, kitartó helytállásának köszönhető a Budai Szt Margit Gimnázium léte, amely a rendszerváltás (1990) után újra egyházi tulajdonba került. - A szétszóratás után Piliscsabán talált otthonra egyik ismerősénél. Utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Gombos Ferenc Albin (Ambrózfalva, Csanád vm., 1873. okt. 3.-Bp., 1938. dec. 25.): tanár, történetíró. - A gimn-ot Szarvason és Temesvárt végezte, ahol 6. o-os korában belépett a piar. r-be. Novíc. éveit 1891-92: Vácott töltötte, Kecskeméten éretts., a Kalanzantinum tagjaként a kolozsvári egy. hallg-ja, 1896. II. 6: kilépett a r-ből. Tanári pályáját 1898: a brassói áll. főreálisk-ban kezdte, 1900: tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1906: a bpi VII. ker. áll., 1919: a gyakorló gimn. tanára lett, 1934 őszén nyugdíjazták. - 1925. V. 7: a MTA l., 1937. IV. 29: r. tagjává, 1936: a SZIA II. o-a tagjává választotta. Választmányi tagja volt a M. Tört. Társ-nak. - M: Az 1437. é. parasztlázadás tört., kül. tek. a jobbágyi viszonyokra és a huszitizmusnak hazánkban való elterjedésére. Kolozsvár, 1898. - A longobardok tört. Írta Paulus Diaconus. Ford. és bev. Brassó, 1901. - Lupi bácsi földr. ismereteket terjesztő elb-i a m. ifj. számára. Idegen világrészekből. 1-15. füz. Bp., 1900-05. - Kis krónikás Uo., 1903. - Liudprand tört. munkái Ford. Jurkovich Emillel és Gaal Lajossal. Uo., 1908. - A m. nemz. tört. 1-12. füz. Uo., 1909. - A Robinsonok kir-a. Uo., 1910. - Az ókor tört. Uo., 1911. - A kk. tört. Uo., 1911. - Az újkor tört. 1492-1789. Uo., 1911. - A legújabb kor tört. a fr. forr-tól napjainkig. Uo., 1911. - Hájas Muki kalandjai. Uo., 1912. - Freisingi Ottó krónikája. Ford. Irsik Józseffel és Vajda Györggyel. Uo., 1912. - I. Frigyes cs. tettei. Írta Freisingi Ottó. Ford. Uo., 1913. - Hájas Muki mint Robinson Crusoe. Uo., 1914. - Keresztes hadjáratok. Uo., 1915. - A lovasság. Uo., 1915. - Eu. és a többi világrész főbb államainak pol. és gazd. földr-a. Uo., 1915. - Világtört. 1. rész. Uo., 1917. - Szt László piros rózsája. Legendás tört. az ifj. részére. Uo., 1924. - Tört. olvasókv. Uo., 1926. - A honfoglaló m-ok itáliai kalandozása. Akad. székfoglaló. Uo., 1927. - Mo. tört. az amerikai m-ok számára. Uo., 1928. - Hóharmat. Székelyföldi regék és mesék. Uo., 1930. - A bujdosó kir. Uo., 1935. - St. Etienne dans l'historiographi européenne de moyen age. Uo., 1937. - Catalogus fontium historiae hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Árpád descendentium. 1-3. köt. Uo., 1937-38. - Tábortűz mellett. H.é.n. - Szerk. a Kk. Krónikások sorozatot és a Századok 1911:5-10. és 1912:1. sz-át. - Álnevei: Ambrózy Ferenc (Századok, 1912); Lupi bácsi; Serédy Kálmán; Somorjai Gombos (Az Újság, 1908). T.E.

MTA tagajánl. 1925, 1937. - Karczag 1932:509. - SZIA tagajánl. 1936:4. - Mo. 1938. XII. 29. - P. Hírl. 1938. XII. 29. - Irodt 1939:53. - Gulyás 1956:556. - MÉL I:606. - MTA tagjai 1975:90.

Gombos Károly (Újverbász, Bács-Bodrog vm., 1907. jún. 6.-Bp.?, 1982. nov. 12.): irodaigazgató. - A gimn-ot Pécsett és Kalocsán, a teol-t 1926-34: Rómában a CGH növendékeként végezte, 1932. X. 30: pappá szent, fil. és teol. dr. Dunapatajon kp., 1935: érs. szertartó, teol. h. tanár, 1940: Kalocsán érs. titkár, majd irodaig., 1947: főszegyh. knk., 1948. XI: kinevezték medabai cpp-ké, de paptársa, Miklós István föllebbezésére (Borbély István SJ és Varga László SJ vizsgálata után) a Sztszék lemondásra szólította föl. 1951. V. 18: az ÁVH letartóztatta, megkínozták, a Grősz-perben a vád egyik tanúja. 1954. IX. 17: betegen szabadult. 1956. VIII. 31: többször megújított betegszabadságon, de a főegyhm. szolgálatában állt, 1957. II. 11: lemondott a kanonokságról, 1959: méltóságaitól megfosztották. Kérelmére a Sztszék 1975. III. 27: fölmentette papi kötelezettségei alól. Bpen, majd Bácsalmáson élt. - M: Theologia claritatis apud S. Augustinum. 1. De claritate Christi. Inquisitio in sensum vocabuli: Claritas apud S. Augustinum. (Diss.) Kalocsa, 1940. 88

Schem. Col. 1942:257. - Új Ember 1948. XI. 21. - Ispánki Béla: Az évszázad pere. Toronto, 1987. - Székely László közlése. Keserűtelek, 1989. VI. - Gulyás XI:74. - Hetényi Varga II:54. Arck.

új

Gombos Mihály, SDB (Bánhida, 1924. ápr. 6.-Edmonton, Alberta, Kanada, 2000. dec. 31.): magyar plébános Amerikában. - Tatabányán szénbányában, majd Bpen vasöntödében dolg. 1944. VIII. 16: tett fog-at. Olo-ban tanult. 1959. VII. 29: Monteortonéban szent. pappá. Svédo-ból ment Kanadába, ahol 1970: az edmontoni Szt Imre-tp., 1981: a calgaryi Szt Erzsébet-tp. plnosa. 1989: nyugdíjazták. Edmontonba költözött, sokat kertészkedett, hegedűjavítással foglalkozott. Az így szerzett pénzből nagyon sok segélycsomagot küldött Mo-ra, s jelentős összeggel segítette mo-i r-jét. - Életszentség hírében halt meg, sírjánál csodák történtek. Síremlékét lelki gyermeke, Juhász Irén Ibolya elkészíttette, de fölállítását a rend elöljárói megakadályozták. Juhász Irén Ibolya közlése


Gombos Mihály, SDB (Bánhida, 1924. ápr. 6.–Edmonton, Alberta, Kanada, 2000. dec. 31.): magyar plébános Amerikában. – Tatabányán szénbányában, majd Bpen vasöntödében dolg. 1944. VIII. 16: tett fog-at. Olo-ban tanult. 1959. VII. 29: Monteortonéban szent. pappá. Svédo-ból ment Kanadába, ahol 1970: az edmontoni Szt Imre-tp., 1981: a calgaryi Szt Erzsébet-tp. plnosa. 1989: nyugdíjazták. Edmontonba költözött, sokat kertészkedett, hegedűjavítással foglalkozott. Az így szerzett pénzből nagyon sok segélycsomagot küldött Mo-ra, s jelentős összeggel segítette mo-i r-jét. – Életszentség hírében halt meg, sírjánál csodák történtek. Síremlékét lelki gyermeke, Juhász Irén Ibolya elkészíttette, de fölállítását a rend elöljárói megakadályozták. Juhász Irén Ibolya közlése