🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gopcsa
következő 🡲

Gopcsa Endre (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1869. márc. 1.-Szatmárnémeti, 1907. jan. 2.): pap, tanítóképzői tanár. - A gimn-ot és teol-t Szatmárnémetiben végezte, 1892. II. 7: pappá szent. Szaniszlón, Nagybányán kp., 1896: Beregszászon kp. és gimn. hittanár, 1900-02: Kolozsvárt bölcsészhallg., 1900: fil. dr. 1902: Szatmárnémetiben a kir. kat. tanítóképző tanára és tanfelügy. - M: Úgy legyen. Prológ. Beregszász, 1898. (Fráter A. álnéven) - Tündérálom. Gyermekszínmű. Uo., 1900. - Az apostol. Irod. tanulm. Petőfi Sándor költeményéhez. Kolozsvár, 1902. 88

Schem. Szat. 1905:425; 1907:137. - Gulyás XI:122.

Gopcsa László (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1865. jan. 10.-Bp., 1933. febr. 12.): helyettes államtitkár. - Kolozsvárt 1882: éretts. 1883: gyorsírástanári, 1886: államtud., 1890: jogi dri okl-et szerzett. Bpen 1888. X: gyakornok, 1892: s-fogalmazó, 1896: s-titkár, 1900: min. titkár, 1918: min. tan. a VKM-ben. 1922: a bpi örmény kat. egyhközs. első világi elnöke. 1923: h. államtitkárként vonult nyugalomba. Folyóiratokba a gyorsírás és az örm. népr. tárgyköréből írt cikkeket. A Pallas és a Révai nagy lex. örm. cikkeinek szerz-je. - Fm: A m. gyorsírás modern irod-ának negyedszázada 1863-1887. Szamosújvár, 1887. - Örm. közmondások. Kolozsvár, 1888. - Büntetőjogi elvek a legrégibb népeknél. Bp., 1891. - A hazai örm-ek létszámáról. (Armenia, 1892:9, 12. sz.) - Örm. regék. Bp., 1911. - A m. gyorsírás tört. 2. bőv. kiad. Szeged, 1917. - Az örm. népélet. Bp., 1922. - Gárdonyi Géza élete és legelső írásai. Uo., 1923. - Vallásosság Gárdonyi írásaiban. Eger, 1927. - Örm. levelek. Bp., 1928. - 1895-1916: szerk. a VKM lapját, a Hiv. Közl-t. K.D.

Szinnyei III:1293. - Pallas VIII:114; XIII:603. - Kádár József: Szamosújvár tört. Dés, 1903:60. - Armenia 1905:9. sz. (Hermann Antal: Dr. ~) - Karczag 1932:510. - Irodt. 1933:113. - Pásztortűz 1933:240. - Traeger Ernő: Dr. ~ szerepe a m. gyorsírás tört-ében. Szeged, 1933. - MÉL I:608. - Gulyás XI:112.