🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Grail
következő 🡲

Grail Erzsébet (Torda, Torda vm., 1862. márc. 11.): főiskolai tanár. - Iskoláit Kolozsvárt, Erzsébetvárosban s a nagyszebeni apácáknál végezte, 1881: Kolozsvárt el. isk. tanítónői okl-et, 1881-84: Bpen a Zirzen Janka Int-ben polg. isk. tantónői okl-et szerzett. Beiratkozott a színiisk-ba is, de tanulm-ai befejezésére nem volt pénze. 3 é. Nagyváradon polg. isk. tanítónő. 1888: Bécsben Levinsky udvari színész növendéke, mint szavaló kereste kenyerét. 1889: megválasztották a Coburger Vortragverband előadójának, holl., ang., ol. és svájci ném. meghívásain kizárólag a magyar irod-at, főleg Petőfi, Arany, Vörösmarty műveit adta elő saját ford-ában. Hosszabban időzött Weimarban. Wlassics Gyula kultuszmin. 1897: Bpen az Erzsébet Nőisk. polg. tanítónőképzőben előadóművész tanszéket biztosított számára, hogy külf. előadásait megtarthassa. 1923: nyugdíjazták, 1931: Bpen élt. - Több mint 40 ifj. színdarabját adták elő, ezek egy részét Gáll Anna Tamási Péterné zenésítette meg. - M: Blüther der ung. Dichtkunst. Berlin-Barmen, 1890. - A tél tündére. Játék versben. Zene: Gáll Anna. Bp., 1898. - Erzsébet és Hungária. Drámai költ. Zene: uő. Uo., 1899. (és é.n.) - A kereszt. Uo., 1903. (új kiad. 1917) - Dr. Gyógykúti Elvira med. univ. Tréfás jelenet. Uo., 1906. (új kiad. 1912) (Ebből egy részlet Anyák szíve c. is megj.) - A nap szakai. Vezér- és szövegkv. Uo., 1907. - A tud-ok ábécéje. Allegórikus játék versben. Uo., 1907. - Isk. és családi ünnepélyekre alkalmas költ-ek. (Összeáll.) 2+9 füz. Uo., 1911-12. -Villásyné villájában. Bohózat. 1 fv. Uo., 1911. - Virágálom. 2. kiad. Uo., 1911. - Noé galambjai. Allegórikus játék versben. Uo., 1911. - Hungária leányai a hazáért. Allegórikus életkép. Uo., 1914. - Boldog Marillac Lujza koszorúja. Uo., 1920. - A csalhatatlanok. Elb. Írta Konrad Bollanden. Ford. Uo., é.n. - A régi Isten. Írta uő. Ford. Uo., é.n. - Csillingelő gyöngyvirágok. Szimfónikus többesbeszéd Uo., é.n. - Bornemissza Nusi egy órai uralma. Vj. 1 fv. Uo., é.n. - Hamupipőke galambjaival. Uo., é.n. - Honmentők. Uo., é.n. - Mo-i Erzsébet. Szj. előjátékkal. Zene: Szentgáli Antal. Bp., 1931. - Írói neve: Grail Erzsi; Tordai G. E.; Torday Grail Erzsi. 88

Szinnyei III:1412. (Grail Erzsi [Torday]) - M. színműv. lex. II:138. (s.v. Grail [Torday] Erzsi) - Bozzay 1931:958. (s.v. Tordai Grail Erzsébet) Arck. - Gulyás XI:325.