🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gratianus
következő 🡲

Gratianus, Flavius (Sirmium, 359. máj. 23.-Lugdunum, 383. aug. 25.): I. Valentinianus utódaként római imperátor 367-83: Szt I. Damasus pápa idejében. - Mint legidősebb fiú 367: augustus lett. Nevelője Ausonius rhetor volt. 375: örökölte a birod. Ny-i felét, de meg kellett osztania II. Valentinianusszal. 378: K-re ment Valens segítségére, kinek halála után néhány hónapra egyeduralkodó lett. 379: társul vette maga mellé Theodosiust, és rá hagyta a K-i részt. 383: az allemannok ellen indult, mikor hírét vette, hogy a britanniai Magnus Maximus föllázadt. Elindult, hogy leszámoljon vele, de katonái cserben hagyták. Elfogták és megölték. - Első idejében közömbös volt az Egyh. kérdései iránt. 378-tól Szt Ambrus irányítása mellett az Egyh-at támogató pol-t kezdett. Zsin-ot hívott össze Sirmiumba, melyen K és Ny pp-ei a macedonianizmus és az antiochiai szakadás kérdésével foglalkoztak. 379-80: 2 rendeletet adott ki az arianizmus ellen. Ambrus indítására 381: zsin-ot hirdetett Milánóba, melyen 35 itáliai és illír pp. elítélt 2 ariánus pp-ot, akiket ~ száműzött. E zsin. kérésére egyéb eretnekek közösségi életét is betiltotta. 382: ~ kérésére ült össze a róm. zsin. az antiochiai és konstantinápolyi egyh-ak problémáiról. Ez évben száműzetési parancsot adott ki a →priszcilliánusok ellen. Az Egyh. támogatása mellett harcolt a pogánysággal. Híveit nem üldözte, de az államot teljesen elhatárolta tőlük. 382: lemondott a pontifex maximus cím használatáról, a szenátusból eltávolíttatta Victoria oltárát, a papi testületektől és a Vesta-szüzektől megvonta kiváltságaikat és az áll. támogatást; megtiltotta, hogy a keresztény hitet megtagadók végrendelkezhessenek, s betiltotta a jóslást és a pogány tp-ok nyilvános kultuszát. Theodosius K-en hasonló szellemben uralkodott, s ez meggyorsította a kerség győzelmét a pogányság és az arianizmus fölött. **

EC VI:1029. - Pecz II:1126.

Gratianus, OSBCam (Carraria?, Orvieto mellett, Itália, 12. sz.): az egyházi jogtudomány atyja. - Bolognában a kamalduliak Szt Félix és Nabor kolostorában élt, és az egyetemen a gyakorlati teol. (jog- és erkölcstan) tanára volt (→bolognai egyetem). 1140/50: írt fő művének a Concordia discordantium canonum, 'Az eltérő jogszabályok összhangja' c-et adta. A mű Decretum Gratiani c-mel évszázadokon át az egyhjog okt-ának tankv-éül szolgált a kk. egy-eken. Részben egyh. jogszabályok gyűjt-e, részben ezeknek egyh. írók által írt magyarázatait foglalta magában. Luther a kv-et máglyára vetette. - ~ elsőként választotta szét az egyhjogot a teol-tól, skolasztikus-jogászi módszerrel dolgozta föl, és szövegkv-et mellékelt hozzá. Ezáltal lett a kánonjog tud-ának alapítója. →egyházjog története M.I.

LThK IV:1168.

Gratianus, Johannes   →Gergely, VI. pápa