🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Groll
következő 🡲

Groll Adolf, Szt Györgyről nev., Piar (Kremsier, Morvao., 1661.-Győr, 1743. nov. 24.): megyéspüspök. - 1677: lépett a r-be, fölszent. után tanár, majd Bécsben a József-külvárosi piar. koll. rektora. Rummel Ferdinánd bécsi pp. gyóntatója, Kolonich Zsigmond érs. teológusa és lelki tanácsadója. 1724: Rómában generálissá választották. 1733. IX. 8: győri mpp. Az eu. nyelvek mellett gör-ül és héb-ül is tudott, m-ul is megtanult. - M: Testis et doctor. Bécs, 1709. - Psalmi Davidici cum exegesi in textum hebreum. S.a.r. Kapeller Jaroslav. Uo., 1747. - Álneve: Adolphus a S. Gregorio. - Utóda Győrött 1743. XII: Zichy Ferenc gr. 88

Mendlik 1864:70. - Gams 1873:374. (1733. IX. 8-†1743. XI. 24: győri pp.) - M. Sion 1891:235. - Szinnyei I:70. (s.v. Adolphus S. Gregorio); III:1481. - Gulyás 1956:558. - Schem. Jaur. 1928:XLVII; 1968:58. - Gulyás XI:420. - Koltai 1998:131. (*1682. ápr. 16.)