🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Grosseteste
következő 🡲

Grosseteste, Robert, Greathead (Suffolk, Anglia, 1168 k.-Lincoln, 1253. okt. 8/9.): egyetemi tanár, megyéspüspök. - Oxfordban és Párizsban tanult. 1190: magister artium, 1214: magister theologiae és a születőben lévő egyetem vez-je, de a lincolni pp. tiltakozása miatt, kinek joghatósága alá tartozott az alakuló intézmény, csak 1221: lett az autonóm Oxfordi Egy. kancellárja. 1231: lemondott knk. stallumáról, a ferencesek fogadták be, 1232-35: isk-jukban is tanított. - 1235 elején vál., VI. 3: fölsztelt lincolni mpp. Azonnal látogatni kezdte Anglia legnagyobb egyhm-jét, s próbálta helyreállítani az egyh. fegyelmet. Tanúja volt a →Magna Charta születésének. Részt vett az I. →lyoni zsinaton. Gondott fordított a papság műveltségének emelésére. Maga is folytatta gör. tanulm-ait, s lat-ra ford. Arisztotelész, Damaszkuszi Szt János, Areopagita Dénes, Szt Maximosz Confessor műveit és Antiochiai Szt Ignác leveleit. - ~ mint filozófus elsőként honosította meg az arisztotelészi tanítást Oxfordban, de Arisztotelészt Szt Ágoston szellemében magyarázta, különösen támaszkodva az ágostoni →megvilágosodástanra. A Ter 1,1-3 és Jn 1,9 alapján különös jelentőséget tulajdonított a →fénynek, melyet az első anyagi formának tekintett, de a látható fényt a metafizikai fény első megvalósulásának tekintette. A természet megismeréséhez lényegesnek tekintette a matematikát. A megismerésben az isteni világosságban való részesedést látta. 1247-51: tanítványa volt Roger →Bacon. Cs.I.

Eubel I:306. - LThK VIII:1339. - NCE XII:530.