🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Grynaeus
következő 🡲

Grynaeus Alajos (Liptóújvár, Liptó vm., 1804.-Pest, 1860. febr. 16.): egyetemi tanár. - A gimn-ot Ungvárt, a fil-t Szatmárnémetin végezte. 1824: a Pázmáneum növ-e lett. 1828: pappá szent. Máramarosszigeten, majd Ungvárt kp. 1833: az Augustineumban teol-ból drált. Hazatérve Ungvárt, 1837: Szatmárnémetin teol. tanár. 1842: Rónaszéken adm., 1846: beregszászi lelkész és beregi főesp., 1850: a pesti egy. h., 1853: r. ped. tanára. - Az EME munk. volt. - Fm: Délesti ájtatosság. Ungvár, 1843. - A ker. kath. bölcselkedő ifjú ájtatossága. Bécs, 1843. - Szt imák és énekek. Ungvár, 1843. - Nep. Szt János élete. Uo., 1843. - Szt imák és zengzetek. Uo., 1845. - Tankv. a városi és falusi el. isk. használatára. Pest, 1851. - Közönséges ker. imakv. miveltek számára. Uo., 1851. - Egyh. beszédek gyűjteménye. Uo., 1851. - Paedagogia sublimior, theoretica et applicata. Uo., 1851. - Közönséges ker. egyh. szerkönyvecske. Uo., 1852. - Rövid népszerű algebra, v. betűszámtan elemei. Uo., 1852. - Kis lant hangjai korszerű tankölteményekben. Uo., 1852. - Egyh. tört. 1-4. füz. Uo., 1853. - Compendium theologiae pastoralis. 1-3. köt. Uo., 1853. - ABC és olvasókv. képekkel. Uo., 1853. - Alkalmi üdvözletek és szavalatok. Buda, 1853. - Kis képes biblia. 40 képpel. Pest, 1853. (1854: ném., rum., horvát, szl. és rutén nyelven is megjelent) - Búcsújárati ájtatosság Szt Anna tiszt-ére. Uo., 1856. - Töviskorona. Szt kereszt feltalálási és felmagasztalási kegyhelyeken búcsújárók lelki épülésére. Uo., 1856. - Mennyei korona a besnyői Szűz Mária csudálatos képszobrához. Búcsújárók ájtatossága. Uo., 1856. - Szt István első m. kir. tisztelete. Uo., 1856. - Szeplőtelenül fogantatott bold. Szűz Mária tiszt-e. Uo., 1856. - Brevis instructio pastoralis. Uo., 1857. - Máriacelli útitárs a hétszázados ünnepre. Uo., 1857. - Ünnepély, melyet bold. Szűz Mária szeplőtlen fogantatása dicsőítésére 1857. XII. 15: tartottak a pesti középponti papnövelde és a cs. kir. kat. egy. tagjai. Uo., 1857. - Népszerű alkalmi s rendkívüli oltár- és szerbeszédek, esp. s lelki szózatok, meg lpászt. intelmek. 1-5. köt. Uo., 1857. - Kz-ban maradt 5 köt. prédikációja. 88

Szinnyei III:1533. - Pallas VIII:314. (†1889!) - Schem. Cent. 1904:441. - Révai IX:48. (†1889) - H. Kovács 1907:88.

Grynaeus György, kisszebeni (Beregszász, Bereg vm., 1895. júl. 14.-Szombathely, 1987. ápr. 2.): plébános. - Kispapként 1917-18: Vépen Erdődy Sándor gr. családjánál nev., Szombathelyen 1918. VI. 13: pappá szent., Lendvavásárhelyen kp., 1918: Szombathelyen hitokt. 1922: Holl-ban a m. gyermekek lelkésze, 1923: Szombathelyen hitokt., 1924: a bpi Szt Imre Koll. pref-a , 1925: Szentkirályon, 1941-59: nyugdíjazásáig Sárváron plnos. - M: Isten hozzád! Szózat az életbelépő s az isk-tól búcsúzó ifj-hoz. Szombathely, 1920. - A kegyelem nagy napjai. Bp., 1938. - Írói neve: ifj. Gryneusz György (első művén). T.E.

Géfin II:353; III:121. (s.v. Gryneus) - Schem. Sab. 1972:164; 1977:84. (s.v. Grynaeus) - Gulyás XI:538.